Kleine landschapselementen toelage aanvragen

De gemeente geeft in bepaalde gevallen subsidies voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen (KLE). Dat zijn groene structuren als knotbomen, poelen, hagen... in het landschap. Ook sommige nestkasten komen zelfs in aanmerking. Deze landschapselementen hebben een grote natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarde en zijn ook knap om te zien. De KLE's vormden vroeger een hecht netwerk dat ondertussen sterk verschraald is.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor subsidies, raadpleeg dan het reglement en aanvraagformulier in de documenten.


Contact informatie