Stookolietoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Voor wie?

De stookolietoelage is er voor mensen die tot één van deze categorieën behoren:

Categorie 1 : De gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

  • Het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan 20.763,88 euro verhoogd met 3.843,96 euro per persoon ten laste.

Categorie 2 : De gezinnen met een laag inkomen.

  • Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 20.763,88 euro verhoogd met 3.843,96 euro per persoon ten laste. Er wordt rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3 : De personen met een schuldenlast

  • Personen die in collectieve schuldenregeling of in schuldbemiddeling zitten.

Welke brandstof?

  • Huisbrandolie
  • Verwarmingspetroleum (type c)
  • Bulkpropaangas

Niet voor aardgas en voor propaangas of butaangas in flessen.

Bedrag

Per jaar en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Het bedrag van de toelage schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter, afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. De laatste jaren bedraagt de toelage 14 cent per liter.  

Aanvraag

De aanvraag dient te gebeuren 60 dagen na de levering. Je kunt ervoor terecht in het Sociaal Huis. Breng zeker ook deze documenten/gegevens mee:

  • originele factuur
  • identiteitskaart
  • rekeningnummer

Contact informatie