Stookolietoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Voor wie?

De stookolietoelage is er voor mensen die tot één van deze categorieën behoren:

Categorie 1 : De gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

  • Het inkomen van je huishouden is lager of gelijk aan de grenzen die voor onderstaande categorie 2 zijn vastgesteld.

Categorie 2 : De gezinnen met een laag inkomen.

  • Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 22.925 euro verhoogd met 4.242,16 euro per persoon ten laste. Er wordt rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3 : De personen met een schuldenlast

  • Personen die in collectieve schuldenregeling of in schuldbemiddeling zitten.

Welke brandstof?

  • Huisbrandolie
  • Verwarmingspetroleum (type c)
  • Bulkpropaangas

Niet voor aardgas en voor propaangas of butaangas in flessen.

Bedrag

Per jaar en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 2.000 liter brandstof voor de verwarmingsperiode 2022.

Het bedrag van de toelage schommelt tussen 14 en 20 cent per liter, afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type C) tussen 1 januari 2023 en 31 maart 2023 is er een forfaitaire toelage van 456,00 euro.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type C) tussen 1 april 2023 en 31 december 2023 is er een forfaitaire toelage van 210,00 euro.

Aanvraag

De aanvraag dient te gebeuren binnen de 60 dagen na de levering. Je kunt ervoor terecht in het Sociaal Huis. Breng zeker ook deze documenten/gegevens mee:

  • originele factuur
  • identiteitskaart
  • rekeningnummer

Contact informatie