Sociaal pedagogische toelage

Gemeente Kortemark voorziet een toelage voor de ouders van een kind met een zware beperking, die zelf instaan voor de verzorging van het kind. De toelage wordt uitbetaald aan de moeder of aan de persoon die de wettelijke kinderbijslag ontvangt.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet het kind tussen de 0 en 25 jaar oud zijn.

Het kind heeft recht op de toelage als het minstens vier punten behaalt in pijler 1 of minstens zes punten in de drie pijlers samen:

 • Pijler 1: de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de beperking of aandoening.
 • Pijler 2: de gevolgen ervan voor de deelname van het kind aan het dagelijkse leven (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging,…).
 • Pijler 3: de gevolgen voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassingen leefomgeving,…).

De premie wordt jaarlijks opnieuw aangevraagd in het Sociaal Huis en dit vóór 31 december van het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd. Er wordt hiervoor begin september een schrijven gericht aan de ouders die de toelage al ontvangen hebben.

Nodige documenten

 • Een schriftelijke aanvraag van de persoon aan wie de wettelijke kinderbijslag wordt uitbetaald, tot het bekomen van een toelage voor zijn/haar kind met een zware beperking. Deze aanvraag bevat minstens volgende gegevens: naam en voornaam, geboorteplaats en –datum van het kind.
 • Een inschrijvingsattest van de school voor het huidige schooljaar met vermelding extern of intern.
 • Samenstelling van het gezin
 • Een attest van invaliditeit van de FOD Sociale Zekerheid – Directie Generaal Personen met een Handicap.

Bedrag

 • 150 euro voor kinderen die alleen in het weekend en tijdens verlofperiodes thuis verzorgd worden.
 • 200 euro voor kinderen die iedere dag (voor en na de schooltijd of dagopvang) thuis verzorgd worden.
 • 250 euro voor kinderen die het volledige jaar door thuis verzorgd worden.
 • 175 euro voor kinderen die vanaf één tot en met vier volledige dag(en) in het internaat verblijven.

Hoe aanvragen?

Je richt je aanvraag aan het Sociaal Huis. Een aanvraag indienen kan via dit webformulier. Lukt het je niet om het op deze manier te doen, dan kan je bij het Sociaal Huis een papieren versie van het document opvragen.


Contact informatie