Silvamo NV - Meldpunt hinder of problemen

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Heb je een klacht over hinder van het bedrijf NV Silvamo, dan kan je dat signaleren via dit meldpunt. Meldingen via dit formulier komen bij onze gemeentelijke milieudienst terecht.

Is het probleem ernstig en dringend, contacteer dan Silvamo rechtstreeks via 051 61 12 05. Je kunt het bedrijf ook mailen op info@silvamo.be.


Contact informatie