RUP Vernafix

RUP VernafixOp 15 januari 2018 vergunde de gemeenteraad het planologisch attest Vernafix. Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.

Het plangebied situeert zich in het uiterste noorden van de gemeente, langs de Koekelarestraat ten noorden van Ede­walle.

Het RUP legt de verdere ontwikkeling en landschappelijke inpassing van het bedrijf Vernafix, zoals voorzien in het planologisch attest, vast. 

Het college heeft in zitting van 5 april 2019 de startnota van het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan Vernafix goedgekeurd. De publieke raadpleging liep van dinsdag 28 mei 2019 tot en met 27 juli 2019. Op 26 juni 2019 werd een participatiemoment georganiseerd.

De startnota, procesnota en het verslag van het participatiemoment rond het RUP Vernafix kan je terugvinden bij 'documenten' of door op de gelinkte woorden te klikken.

De adviezen en reacties die tijdens de periode van raadpleging werden  geformuleerd worden verwerkt in de scopingnota. Deze is momenteel in opmaak.


Contact informatie