Premie voor de aanpassing van particuliere gebouwen met een publiek karakter

De gemeente voorziet een premie van maximaal 500 euro voor de eigenaar of huurder van een particulier gebouw met een publiek karakter die een bijzondere inspanning levert om zijn gebouw toegankelijk te maken.

Onder 'bijzondere inspanning' wordt verstaan: elke inspanning die leidt tot een verbeterde toegankelijkheid voor personen met een beperking.

Concreet betekent dit:

 • Dat personen met een beperking op een normale manier toegang hebben tot het gebouw en er alle activiteiten kunnen uitoefenen die personen zonder een beperking ook kunnen verrichten, daar waar dit voordat de inspanning geleverd werd niet of slechts gedeeltelijk mogelijk was;
 • Dat de faciliteiten voor personen met een beperking aantoonbaar uitgebreid zijn.

De premie kan uitgekeerd worden voor volgende werken:

 • Verbreden deuropening
 • Aanbrengen van een voldoende breed hellend vlak
 • Plaatsen van een lift
 • Aanpassen van toiletten en wastafel
 • Gedeeltelijk verlagen van de balie/het loket
 • Voorzien van parkeergelegenheid
 • Plaatsen van een leuning
 • Automatiseren van deuren
 • Plaatsen van rubber net voor een deur en/of een trap

De uitgevoerde werken moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften en zijn een investering van minstens 500 euro, inclusief BTW. De premie bedraagt 25% van de investering, met een maximum van 500 euro.

Nodige documenten

 • Eindfacturen en bewijs van betaling (de facturen mogen niet ouder zijn dan één jaar)
 • Bewijs van eigendom of het huurcontract

Hoe aanvragen?

Deze premie aanvragen kan rechtstreeks bij Woonwinkel West: telefonisch op 051 97 04 30  of via mail naar info@woonwinkelwest.be. Je kunt ook meteen dit digitaal aanvraagformulier invullen. Lukt het je niet om het op deze manier te doen, dan kan je bij het Sociaal Huis altijd een papieren versie van het document opvragen.

 


Contact informatie