Pensioen

Rust- en overlevingspensioen

Aanvraag via het Sociaal Huis

Voor de aanvraag van je rustpensioen kan je terecht in het Sociaal Huis. Je rustpensioen kan je ten vroegste een jaar voor je pensioen ingaat aanvragen.

Wat breng je mee?

  • Identiteitskaart
  • Begin- en einddatum van je tewerkstelling (+ van je legerdienst, indien van toepassing)

Een medewerker van het Sociaal Huis kan je aanvraag onmiddellijk registreren. De verdere afhandeling gebeurt dan door de Federale Pensioendienst of een andere bevoegde dienst.

Aanvraag via Pensioenpunt

De Pensioendienst is aanwezig over het hele land. Deze experts en die van het RSVZ komen naar je toe om tijdens een Pensioenpunt al jouw vragen over je wettelijke pensioen te beantwoorden.

Via www.pensioenpunt.be kun je het dichtstbijzijnde Pensioenpunt terugvinden.

Opgelet: niet in alle Pensioenpunten zijn er altijd experten van de 3 pensioenstelsels (werknemers-, ambtenaren- en zelfstandigenpensioen) aanwezig. Je kunt deze vraag verder specifiëren in de linkerkolom op de website.

Buitenlands pensioen

Ook voor vragen rond je buitenlands pensioen kan je terecht in het Sociaal Huis.

Personen die gerechtigd zijn op een pensioen van grensarbeid en/of seizoensarbeid, krijgen jaarlijks één of meerdere brieven waarmee ze moeten aantonen dat men nog steeds in leven is.

Deze documenten moeten ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van het Sociaal Huis, op vertoon van de identiteitskaart.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die over onvoldoende financiële middelen beschikken. De toekenning gebeurt niet altijd automatisch. Wil je weten of jij recht hebt op een IGO, dan kan je hiervoor terecht bij het Sociaal Huis.

Wat breng je mee?

  • Identiteitskaart
  • Eventueel het bedrag van jouw rust- en overlevingspensioen

Een medewerker van het Sociaal Huis kan je aanvraag onmiddellijk registreren. De verdere afhandeling gebeurt dan door de Federale Pensioendienst.

Voor meer info kan je ook terecht op de website van de Federale Pensioendienst


Contact informatie