Gemeente Kortemark

Ouderenadviesraad

De ouderenadviesraad adviseert de gemeente inzake het ouderenbeleid. De raad is samengesteld uit afgevaardigden van alle ouderenverenigingen van Kortemark. De raad kan thema's die de senioren aangaan, onder de aandacht van het gemeentebestuur brengen. Zij vormen de brug tussen alle 55-plussers, gepensioneerden en ouderen en het gemeentebestuur.

De samenstelling vindt u hier terug.