Mobiliteit: Minder Mobielen Centrale (MMC) | Autodeelproject Avira

Minder Mobielen Centrale (MMC)

Wat?

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een samenwerking tussen vzw Taxistop en het Sociaal Huis. De MMC zorgt dat mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit zich toch kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld voor familiebezoek, het verenigingsleven, boodschappen of een consultatie bij de tandarts of de dokter.

Vrijwillige chauffeurs zetten zich belangeloos in om deze mensen naar hun bestemming te brengen en hebben daarbij geen enkel financieel of materieel gewin. De chauffeurs gebruiken hiervoor hun eigen wagen. Indien nodig kunnen ze ook de liftbus van het Sociaal Huis gebruiken, bijvoorbeeld voor mensen in een rolstoel.

Voor wie?

 • Inwoners van de Gemeente Kortemark;
 • Met een inkomen lager of gelijk aan 2 keer het leefloon van de categorie waartoe men behoort;
 • Die niet over aangepast eigen vervoer beschikken en geen beroep kunnen doen op openbaar vervoer of in tijdelijke medische onmogelijkheid zijn om er gebruik van te maken;

In het sociaal verslag kunnen gegronde redenen opgenomen worden, waardoor een uitzondering op bovenstaande voorwaarden kan toegekend worden.

Hoe?

 • Om lid te worden neem je contact op met de verantwoordelijke van de MMC in het Sociaal Huis, die nagaat of je aan de voorwaarden voldoet.
 • Eenmaal je lid bent, kan je ritten aanvragen. Om een rit aan te vragen bel je ten laatste de derde werkdag vóór de geplande rit naar de centrale. Dit wil onder andere zeggen dat, wanneer je een rit in het weekend of op maandag wenst, je ten laatste op woensdag belt. Reserveer zo snel mogelijk en wacht niet tot het laatste ogenblik.

Kostprijs?

 • Lidgeld: het lidgeld bedraagt € 10 per jaar voor een alleenstaande en € 15 per jaar voor 2 samenwonenden. Wanneer je lid wordt na 30 juni van het lopende jaar, moet je slechts de helft van het lidgeld betalen.
 • Kilometerkosten: per gereden kilometer betaal je € 0,40. De kilometers worden gerekend vanaf het vertrek van de chauffeur bij hem of haar thuis tot hij/zij weer thuis is.
 • Bijkomende kosten zoals parkeerkosten worden betaald door de gebruiker. Wanneer de wachttijd meer dan 1 uur bedraagt, mag de chauffeur een wachtvergoeding aanrekenen van € 2 per begonnen uur.

Verzekering

Als je met één van de chauffeurs van de MMC meerijdt, bent je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade die men kan toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen of tijdens het verloop van de rit.

Chauffeurs

 • Voor elke vrijwilliger wordt een omniumverzekering afgesloten. Deze komt tussen bij stoffelijke schade opgelopen bij een verkeersongeval tijdens een rit, waarbij de chauffeur in fout is.
 • Er is ook een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid die de schade dekt die een vrijwilliger kan toebrengen aan derden tijdens het in – en uitstappen van de wagen en tijdens het verloop van de rit.
 • Een bijkomende verzekering werd afgesloten die de lichamelijke schade dekt die een vrijwilliger kan oplopen tijdens het uitvoeren van een opdracht.

Zelf vrijwilliger worden?

Heb je enkele uren per week vrij en wil je graag mensen rondom je helpen? Heb je een eigen wagen? Ben je telefonisch gemakkelijk bereikbaar? Word dan vrijwillig chauffeur bij de Mindermobielencentrale.

Hoe aanvragen?

Via Sociaal Huis, Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark of via 051 575 575 of mmc@kortemark.be.

Afspraak inboeken over MMC in het Sociaal Huis

 

Autodeelproject Avira

Wat?

Avira is een autodeelproject voor iedereen met rolstoelvriendelijke auto’s. Ook mensen die af en toe een (tweede) wagen nodig hebben, kunnen zich aansluiten bij het project. Op die manier kan een wagen optimaal benut worden. Bovendien worden de kosten gedeeld onder de gebruikers, wat een besparing oplevert voor de eigenaar.

Het Sociaal Huis stelt een aangepaste wagen met lift ter beschikking van Kortemarkse inwoners en instellingen, ook na de kantooruren en in het weekend. Het is een initiatief van Autodelen.net, Taxistop en Pegode vzw (die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking).

Het principe van het autodeelproject werkt als volgt: je gebruikt een auto wanneer je die nodig hebt. Wanneer de wagen stilstaat, kan iemand anders hem gebruiken.

Voor wie?

 • Inwoners van Kortemark met een beperking (+ vrijwilliger chauffeur)
 • Inwoners van Kortemark zonder beperking
 • Instellingen uit Kortemark

Hoe?

 • Om deel te nemen aan het autodeelsysteem moet je lid worden vanCozycar. Hiervoor neem je best contact op met het Sociaal Huis van Kortemark.
 • Eenmaal je aangesloten bent, kun je de wagen reserveren via het onthaal van De Roende of via de online reservatiekalender en dit maximaal 2 maanden vooraf.
 • De wagen wordt op het afgesproken tijdstip afgehaald op de vaste standplaats, zijnde de parkeerplaats aan sporthal De Kouter, Ichtegemstraat 2B, 8610 Kortemark.

Kostprijs?

 • Lidgeld: bedraagt € 10 per jaar
 • Waarborg: bedraagt € 75
 • Kilometerkost bedraagt € 0,40 per kilometer en € 1 per begonnen gebruiksuur

Meer info?

Heb je interesse in dit aanbod, contacteer dan het Sociaal Huis en vraag naar Sigrid Depinois (051 57 55 72 of sigrid.depinois@kortemark.be) of surf naar www.autodelen.net.

Afspraak inboeken over Avira in het Sociaal Huis


Contact informatie