Mindermobielencentrale (MMC)

Wat?

De mindermobielencentrale (MMC) is een samenwerking tussen vzw Taxistop en het Sociaal Huis. De MMC helpt mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit om zich toch te verplaatsen. Daarbij staat de mobiliteit om sociale redenen centraal: familiebezoek, verenigingsleven, boodschappen, tandartsbezoek…

De MMC zet hiervoor in hoofdzaak vrijwilligers in. Deze vrijwillige chauffeurs zetten zich belangeloos in om je naar je bestemming te brengen en hebben daarbij geen enkel financieel of materieel gewin. De chauffeurs gebruiken hiervoor de eigen wagen. Als het voor jou, bijvoorbeeld als rolstoelgebruiker, nodig is, gebruiken de chauffeurs de liftbus van het Sociaal Huis.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen als gebruiker van de mindermobielencentrale, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

 • inwoner zijn van de gemeente Kortemark
 • een inkomen hebben dat lager of gelijk is aan 2 keer het leefloon van de categorie waartoe je behoort
 • niet over aangepast eigen vervoer beschikken en geen beroep kunnen doen op openbaar vervoer of in tijdelijke medische onmogelijkheid zijn om er gebruik van te maken

In het sociaal verslag kunnen gegronde redenen opgenomen worden, waardoor een uitzondering op bovenstaande voorwaarden kan toegekend worden.

Hoe?

 • Om lid te worden neem je contact op met de verantwoordelijke van de MMC in het Sociaal Huis, die nagaat of je aan de voorwaarden voldoet.
 • Eenmaal je lid bent, kan je ritten aanvragen. Om een rit aan te vragen bel je ten laatste de derde werkdag vóór de geplande rit naar onze centrale. Dat wil o.a. zeggen dat, wanneer je een rit in het weekend of op maandag wenst, je ten laatste op woensdag belt. Reserveer zo snel mogelijk en wacht niet tot het laatste ogenblik.

Kostprijs?

 • Lidgeld: een alleenstaande betaalt 10 euro lidgeld per jaar, voor twee samenwonenden is dat 15 euro per jaar. Word je lid na 30 juni van het lopende jaar, dan betaal je slechts de helft van het lidgeld.
 • Kilometerkosten: per gereden kilometer betaal je 0,37 euro. De kilometers worden gerekend vanaf het vertrek van de chauffeur bij hem of haar thuis tot hij/zij weer thuis is.
 • Bijkomende kosten zoals parkeerkosten worden betaald door de gebruiker. Wanneer de wachttijd meer dan 1 uur bedraagt, mag de chauffeur een wachtvergoeding aanrekenen van 2 euro per begonnen uur.

Verzekering

Wie met één van onze chauffeurs meerijdt, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade die men kan toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen of tijdens het verloop van de rit.

Chauffeurs

 • Voor elke vrijwilliger wordt een omniumverzekering afgesloten. Deze komt tussen bij stoffelijke schade opgelopen bij een verkeersongeval tijdens een rit, waarbij de chauffeur in fout is.
 • Er is ook een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid die de schade dekt die een vrijwilliger kan toebrengen aan derden tijdens het in – en uitstappen van de wagen en tijdens het verloop van de rit.
 • Een bijkomende verzekering werd afgesloten die de lichamelijke schade dekt die een vrijwilliger kan oplopen tijdens het uitvoeren van een opdracht.

Heb je enkele uren per week vrij en wil je graag mensen rondom je helpen? Heb je een eigen wagen? Ben je telefonisch makkelijk bereikbaar? Word dan vrijwillig chauffeur bij onze mindermobielencentrale!

Hoe aanvragen?

Om lid te worden, contacteer het Sociaal Huis: telefonisch op 051 575 575 of via een mailtje naar mmc@kortemark.be.


Contact informatie