Lokaal DrugOverleg (LDO) Kortemark

Sinds 2003 is de gemeentelijke stuurgroep Lokaal DrugOverleg Kortemark actief. Het LDO werkt op deze vijf domeinen, die voortkomen uit het lokaal alcohol- en drugbeleidsplan:

  1. Sensibiliseren: het taboe dat leeft rond het drug- en alcoholprobleem doorbreken.
  2. Informeren: enerzijds over verslavings- en drugsproblematiek, anderzijds over het bekend maken van hulpverleningsdiensten, noodnummers, ...
  3. Aanbieden van vorming.
  4. Ontwikkelen en ondersteunen van preventie-initiatieven.
  5. Samenwerken met gespecialiseerde diensten.

Keerpunt in Torhout

Op voorstel van het LDO ondersteunt de gemeente ook de drughulpverleningsdienst Keerpunt in Torhout. Mensen met een verslavingsproblematiek worden er ambulant begeleid: ze komen wekelijks of tweewekelijks op consultatie bij een therapeut, psycholoog en arts. Zo kunnen ze aan hun verslaving werken en ondertussen verder gaan werken of school lopen. Voor elke consultatie wordt 1 euro betaald; dat maakt de hulpverlening dan ook voor iedereen betaalbaar.
Ook ouders, vrienden, kennissen van mensen met een (vermoedelijk) middelengebruik en -misbruik kunnen voor meer informatie en hulp bij deze dienst terecht. 

Subsidies voor verenigingen

Het LDO werkte een subsidiereglement uit waarbij aan verenigingen die activiteiten organiseren in het kader van alcohol- en drugpreventie een logistieke en/of financiële ondersteuning kan verleend worden. 

Meer info over het LDO?

Voor meer informatie rond het Lokaal Drugoverleg Kortemark, contacteer het Sociaal Huis of rechtstreeks met maatschappelijk werkster Ann Sap op 051 57 55 76 of ann.sap@kortemark.be.


Contact informatie