Lokaal Dienstencentrum De Wimperlinde

Op 1 maart 2018 opende vzw Blijvelde de deuren van lokaal dienstencentrum De Wimperlinde in Kortemark. Hiermee werd een nieuwe ontmoetingsplaats gecreëerd voor alle inwoners van Groot-Kortemark. De Wimperlinde is terug te vinden in De Roende, Hospitaalstraat 31.

LDC De Wimperlinde wil een ontmoetingsplaats zijn waar contacten kunnen gelegd worden en waar sociale netwerken worden uitgebouwd. Iedere bezoeker is welkom ongeacht leeftijd, interesses en financiële draagkracht. In het bijzonder richten zij zich naar senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen en mantelzorgers.

Met een verscheidenheid aan activiteiten van informatieve, recreatieve of vormende aard en verschillende vormen van dienstverlening wil De Wimperlinde aan de behoeften van de bezoeker voldoen. Er wordt telkens gezocht naar een divers aanbod waarbij extra aandacht wordt besteed aan de betaalbaarheid hiervan.

Contact

Voor meer info over De Wimperlinde kan je terecht bij centrumleider Celine Scheyving of medewerker Isabel Delaey op 051 65 01 80 of via ldcdewimperlinde@blijvelde.be. Ga zeker ook eens de website van het lokaal dienstencentrum checken.


Contact informatie