Kapvergunning - aanvraagformulier

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Dit aanvraagformulier gebruik je enkel voor bomen binnen een straal van 15 meter rond de woning of voor bomen met een stamomtrek van minder dan 1 meter op 1 meter hoogte (die niet in bos of lijnverband staan).

In andere gevallen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Wordt een heraanplant uitgevoerd? Wordt er met andere woorden een nieuwe boom of struik geplant op je eigendom ter vervanging van de gekapte boom? *

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt je per mail bezorgd, na het inwinnen van eventuele adviezen.

Houd er rekening mee: ter bescherming van broedende vogels is het kappen van bomen verboden tussen 15 maart en 21 september.


Contact informatie