Leefloon

Wat is een leefloon?

Iedereen heeft recht op een menswaardig leven. Als je niet over een eigen inkomen beschikt, of dat inkomen is te laag, dan kan het OCMW je een leefloon toekennen. Het recht op een menswaardig leven kan bekomen worden door de toekenning van een maandelijks bedrag of door middel van een tewerkstelling.

Wie kan een leefloon krijgen?

Om een leefloon te kunnen verkrijgen, gelden volgende voorwaarden:

 • Je woont in België
 • Je bent Belg, of je bent:
  • burger van de EU of familielid van een burger van de EU, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • een persoon met het statuut van subsidiaire bescherming
 • Je bent meerderjarig, ofwel minderjarig en gehuwd/zwanger/je hebt een kind ten laste
 • Je hebt geen of onvoldoende inkomen en het lukt je niet om dat te veranderen
 • Je moet alle eventuele andere rechten op sociale uitkeringen aanspreken, zoals werkloosheidsuitkeringen, ziektevergoedingen, pensioen, groeipakket, alsook je eventuele rechten op onderhoudsgeld laten gelden bij ouders, kinderen en partner.

Hoeveel bedraagt het leefloon?

De hoogte van het leefloon is afhankelijk van verschillende zaken, zoals van de gezinssamenstelling en van het gezinsinkomen. Bekijk hier de barema’s van het leefloon.

Hoe kan ik het leefloon aanvragen?

Het leefloon kan je aanvragen in De Roende (Hospitaalstraat 31 in Kortemark), meer bepaald in het Sociaal Huis. Zorg dat je zeker deze dingen meebrengt:

 • Je identiteitskaart
 • Je bankkaart
 • Inkomstenbewijzen en/of rekeninguittreksels van alle gezinsleden
 • De inschrijving bij VDAB of een ziekteattest
 • Eventueel andere documentatie die belangrijk kan zijn bij je aanvraag

Contact informatie