Hygiëneattest voor horecazaak

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Dit is een aanvraagformulier voor een hygiëneattest voor het schenken van bier, wijn en sterke drank in een horecazaak.

 

Adres

Verklaart op erewoord dat de uitbating voldoet aan alle hygiënische vereisten, die door de toepasselijke wetgeving (zie onderaan) worden voorgeschreven, onder meer:

 

 • de uitbating heeft een inhoud van minstens 90 m² en een plafondhoogte van minstens 2,75 m
 • de uitbating is gemakkelijk toegankelijk van op de openbare weg
 • de uitbating is aangepast aan de bestemming en, indien van toepassing, volledig gescheiden van het woongedeelte
 • er is voldoende kunstmatige verlichting die een  gelijkmatige zichtbaarheid van voldoende lichtsterkte garandeert
 • er is continu een stelsel van kunstmatige verluchting aan het werk dat zorgt voor voldoende luchtverversing
 • er is voorzien in voldoende veilige verwarmingsmiddelen
 • er zijn minstens 2 moderne hygiënische toiletten (gescheiden voor mannen en vrouwen) die rechtstreeks op de open lucht uitgeven en van voldoende luchtverversing voorzien zijn
 • de voorschriften van de brandweer worden strikt nageleefd

 

- Wet houdende administratieve vereenvoudiging II (15 december 2005)
- Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (28 december 1983)
- Wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken (3 april 1953)
- KB tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken (4 april 1953)

Ik verklaar op erewoord dat de uitbating voldoet aan alle hierboven omschreven vereisten *

Contact informatie