Gezonde Gemeente Kortemark

Via het 'lokaal sociaal beleid' doen heel wat gemeentes extra inspanningen rond gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Een Gezonde Gemeente wil zorgen voor een omgeving die elke inwoner, bezoeker en werknemer zo veel mogelijk aanspoort om gezond te leven. Heel wat acties werden hierrond intussen al op poten gezet. Kortemark werk hiervoor nauw samen met Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Midden-West-Vlaanderen.

De Vlaamse Logo's en het Vlaams Instituut Gezond Leven willen met het formaat 'Gezonde Gemeente' alle Vlaamse steden en gemeenten helpen, adviseren en ondersteunen in hun streven naar een gezonde stad of gemeente.

De gemeente Kortemark ondertekende het charter voor een gezonde gemeente en neemt op die manier gezondheidspromotie en ziektepreventie ook opnieuw op in de beleids- en beheerscyclus van 2019-2024. 


Contact informatie