Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) heeft enkele wettelijke bevoegdheden. Zo adviseert deze commissie onder meer over:

 • het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
 • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen

Verder kan de GECORO op eigen initiatief of op verzoek van het Lokaal Bestuur of de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

De GECORO moet samengesteld worden uit een aantal deskundigen (bv. architecten, landmeters, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars) en verder uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vertegenwoordigers uit de landbouwsector, het verenigingsleven, om zelfstandigen en ondernemers, jongeren, ouderen, natuurliefhebbers…

Naast de GECORO op gemeentelijk niveau heb je in Vlaanderen ook nog de VLACORO en de PROCORO op respectievelijk Vlaams en provinciaal niveau.

Samenstelling

De GECORO is in Kortemark sinds 2019 als volgt samengesteld:

 • DESKUNDIGEN
  • Alexander Maekelberg (voorzitter)
  • Rik Verlinde
  • Charlotte Pattyn
  • Hilde Smits
  • Renée Declerck
  • Wim Verhaeghe
 • EFFECTIEVE LEDEN MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN
  • Luc Nouwynck (milieu en natuur)
  • Daniël Verduyn (werkgevers)
  • Hendrika Dobbelaere (lokale handelaars)
  • Filip Roelens (landbouwers)
  • Johny Devoldere (werknemers)
  • Henny Vandepitte (andersvaliden)
 • PLAATSVERVANGERS MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN
  • Stefaan Vulsteke (landbouwers)
  • Bert Devlieghere (milieu en natuur)
  • Valerie Depraetere (werkgevers)
  • Ivan Kimpe (lokale handelaars)
  • Sabine Mommerency (werknemers)
  • Ulrike Rawoens (andersvaliden)
 • POLITIEK VERTEGENWOORDIGERS
  • Rita Tyvaert (Eerlijk & Bezorgd)
  • Marc Vulsteke (CD&V)
  • Toon Vancoillie (Open VLD)
  • Wim De Coninck (N-VA)
  • Wouter Onraedt (Content)
 • SECRETARIS
  • Gwendoline Vermeire

Contact informatie