Evenement aanvragen via RIHO-Seas

Elk jaar worden er wel honderden evenementen en activiteiten georganiseerd in onze gemeente. Het ene natuurlijk al groter en met een ruimere impact dan het andere. Sommige activiteiten zijn kleinschalig en vinden in alle beslotenheid en zonder veel moeite plaats in één van onze OC's, maar andere mikken op een brede opkomst en nemen daarvoor tijdelijk openbaar domein in. Soms zorgt dat ook voor verkeershinder en dergelijke meer.

Goed afstemmen met brandweer en politie is in zulke gevallen zeker nodig, zodat alles vlot en veilig kan verlopen en iedereen goed voorbereid aan de start komt. Daarom werken de ordediensten tegenwoordig via het centraal meldingsformulier van RIHO-SEAS. Daar kan je de meeste aanvragen voor jouw evenement in orde brengen, zoals bijvoorbeeld rond geluidsnormen, inname van openbaar domein, of voor een drankvergunning.

Een aanvraag dien je minstens twee maanden of langer voor je evenement in. Dat geeft alle instanties de tijd om zich terdege voor te bereiden en je op de beste manier te begeleiden.

Wanneer RIHO-Seas gebruiken?

Het centraal meldingsformulier wordt gebruikt voor:

 • ieder evenement waarbij je (een gedeelte) van het openbaar domein inneemt
 • ieder evenement dat vrij toegankelijk is voor het publiek
 • ieder privé-evenement op privédomein vanaf 100 personen

Voor het organiseren van een evenement met een openbaar karakter dien je dit daarnaast ook te melden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor evenementen zoals:

 • fuif, publiek optreden, concert of festival
 • dorp-, wijk- of straatfeest, rommelmarkt
 • opendeurdag of beurs
 • officiële gelegenheden of protocollair evenement
 • sportactiviteit (loopwedstrijd, tornooi,...)
 • wielerwedstrijd
 • stoet
 • auto- en motorevents

Het College van Burgemeester en Schepenen kan bijkomende voorwaarden opleggen vooraleer een definitieve goedkeuring wordt verleend.

Hoe vul je het formulier in?

In het centraal meldingsformulier worden heel wat vragen gesteld over jouw evenement. Deze gegevens helpen de gemeente Kortemark, de politiezone Polder en de brandweerzone Westhoek bij de coördinatie (zeker in geval van een noodsituatie). De vragen hebben vaak te maken met de regelgeving (over geluidsnormen, brandveiligheid, het schenken van alcoholische dranken...)

Procedure

Na het vervolledigen van het formulier krijg je een login-code doorgestuurd, zodat je jouw dossier kan inkijken en indien nodig verder kan aanvullen.

Naar het formulier op RIHO-Seas

 


Contact informatie

Contactpersonen