De Katrol

De Katrol wil de ouder(s) en hun kind(eren) ondersteunen en sterker maken bij zijn of haar studies. Hiervoor wordt er een beroep gedaan op studenten kleuteronderwijs, lager onderwijs, sociaal werk, …. Ze helpen de kinderen met hun huiswerk en ze steunen de ouders bij de opvoeding van hun kinderen.

Samen gaan ze al spelend en op een creatieve manier leren, zorgen voor betere schoolresultaten en zorgen dat het kind met een goed gevoel naar school gaat. Deze dienst is gratis.

Voor wie?

  • Voor kinderen van de 3de kleuterklas en het 1ste en 2de leerjaar
  • Voor ouders die steun kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun kinderen

Hoe?

  • De zorgleerkracht van je school doet in overleg met de ouders een aanmelding bij Katrol Kortemark.
  • De ankerfiguur van de Katrol komt bij het gezin om zich voor te stellen en de werking van de Katrol uit te leggen.
  • Als de ouder(s) akkoord gaan, wordt er gestart met de ondersteuning.
  • De ankerfiguur komt langs met de student om kennis te maken en verdere afspraken te maken.
  • De student komt 2 keer per week aan huis om te helpen met het schoolwerk en dit voor een periode van 3 maanden. Tijdens de ondersteuning wordt er verwacht dat er minstens één ouder thuis is.
  • De ankerfiguur komt langs wanneer de ouders met vragen zitten en om te kijken of de ondersteuning goed verloopt.

 


Contact informatie