Dakloosheid en uithuiszetting

Crisisopvang en doorgangswoningen

Wanneer er een crisisopvang moet geregeld worden voor mensen die in een noodsituatie verkeren en tijdelijk niet over eigen huisvesting beschikken, kan het Regionaal Crisisnetwerk instaan voor nacht- of weekendopvang. Om hierop een beroep te doen, moet eerst een doorverwijzing gebeuren door het Sociaal Huis.

Daarnaast beschikt het Sociaal Huis over doorgangswoningen om mensen tijdelijk onderdak te bieden in geval van nood. Hiervoor dient een maandelijkse vergoeding betaald te worden.

Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen

Heb je huurachterstal en dreig je uit huis gezet te worden? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen. Hierbij kan het OCMW financieel helpen en wordt er ook bemiddeld met de eigenaar om op deze manier een uithuiszetting te vermijden.

De huurachterstal mag maximaal 6 maanden bedragen. Een aanvraag om op het FBU beroep te doen, kan ingediend worden bij het Sociaal Huis. Via een sociaal-financieel onderzoek zal bepaald worden of jij al dan niet in aanmerking komt.

Indien er een aanvraag opgestart wordt, zal er een begleidingsovereenkomst afgesloten worden tussen huurder, verhuurder en het OCMW. De huurder stemt op deze manier in om begeleiding via het OCMW te aanvaarden. In ruil daarvoor zal de verhuurder geen vordering tot uithuiszetting indienen, zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd.

Problemen met je adres

Indien je geen officieel domicilieadres hebt én je hebt geen vaste verblijfplaats, kun je hiervoor hulp vragen bij het Sociaal Huis. Het Sociaal Huis kan jou helpen om je een administratief adres toe te kennen, zodat je bereikbaar blijft voor officiële instanties, zoals bijvoorbeeld de VDAB. Voor meer info kun je terecht bij het Sociaal Huis.


Contact informatie