Subsidieaanvraag (socio-)culturele verenigingen 2023

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Toelichting bij het formulier

Contactgegevens van de vereniging

Bankgegevens van de vereniging (voor eventuele uitbetaling van subsidies)

Contactgegevens sleutelfiguren binnen de vereniging

Beoordelingscriteria

Hulp bij organisaties van cultuurraad/cultuurdienst

Activiteitenverslag 2022-2023

Dit formulier is bedoeld voor de (socio-)culturele verenigingen uit onze gemeente. Door het correct in te vullen kunnen zij hun werkingssubsidies aanvragen bij het gemeentebestuur van Kortemark voor het werkjaar 2022-2023.

De formulieren hebben betrekking op activiteiten van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

De verenigingen moeten dit ten laatste op 1 oktober 2023 aan ons bezorgen.

 

Adres voor briefwisseling
Adres van de rekeninghouder

VOORZITTER

ONDERVOORZITTER

SECRETARIS

PENNINGMEESTER

AFGEVAARDIGDE VAN DE VERENIGING VOOR DE CULTUURRAAD

PLAATSVERVANGER CULTUURRAAD

Heeft jouw lokale vereniging een eigen tijdschrift met eigen bijdragen, dat maximaal 50% publiciteit bevat? *
Voegde je vereniging het voorbije werkingsjaar consequent de eigen activiteiten toe aan de digitale Uit Databank? (Zo komen deze automatisch op www.kortemark.be en kan onze communicatiedienst ze opnemen in de activiteitenkalender van De Krekelaar) *
Beschikt jouw vereniging over een eigen website of Facebookpagina *
Kunnen deelnemers bij jullie activiteiten gebruik maken van korting via de Vrijetijdspas of de cultuurpas (Academie)? *
We hebben nog enkele specifieke vragen die niet voor elke vereniging van toepassing zijn. Duid daarom hieronder de optie aan die voor jullie vereniging geldt. *
Wil je bewijsstukken toevoegen ivm aangekochte partituren of instrumenten? *
Wil je bewijsstukken toevoegen ivm aangekochte toneelteksten? *
Mijn vereniging zetelde in de voorbereidende werkgroep van *
Mijn vereniging hielp op de dag zelf mee bij *

We vragen je ook om per aangegeven activiteit minstens één bewijsstuk op te laden. Dit kan zijn: een affiche, flyer, factuur, krantenartikel... Om een extra bewijsstuk op te laden, druk op het +-teken.


Contact informatie