Subsidieaanvraag (socio-)culturele verenigingen 2024

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Toelichting bij het formulier

Contactgegevens van de vereniging

Bankgegevens van de vereniging (voor eventuele uitbetaling van subsidies)

Contactgegevens sleutelfiguren binnen de vereniging

Beoordelingscriteria

Hulp bij organisaties van cultuurraad/cultuurdienst

Activiteitenverslag 2023-2024

Dit formulier is bedoeld voor de (socio-)culturele verenigingen uit onze gemeente. Door het correct in te vullen kunnen zij hun werkingssubsidies aanvragen bij het gemeentebestuur van Kortemark voor het werkjaar 2023-2024.

De formulieren hebben betrekking op activiteiten van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024.

De verenigingen moeten dit ten laatste op 1 oktober 2024 aan ons bezorgen.

 


Contact informatie