Belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk - aangifteformulier

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
In welke periode gebeurt de eenmalige verspreiding van dit drukwerk? *