Archeologisch Site-Museum

Het Archeologisch Site-Museum in Werken geeft een overzicht van alle archeologische vondsten in Kortemark. Het neemt je via vier thema's mee naar plaatselijke opgravingen, met merkwaardige vondsten van de bronstijd tot de middeleeuwen.

Praktische info

Van 1 april tot 30 november is het Archeologisch Site-Museum in de Vladslostraat 9 in Werken op zaterdag en zondag open van 14 tot 17 uur. Tijdens de rest van het jaar en ook op feestdagen is het gesloten.

De toegang is gratis voor individuele bezoekers. Groepen van minstens 15 personen betalen 60 euro voor een gidsbeurt van om en bij de 2 uren. Hiervoor reserveer je bij de dienst Toerisme.


De muntschat van Werken

Het was het gezegende jaar 1898 toen kinderen niet ver van de Romeinse heirweg die Aardenburg met Cassel verbond - nu is dat de Steenstraat - een aarden pot met munten vonden. Niet alleen de nabijgelegen heirweg was Romeins, ook de gevonden munten waren dat. Vermoedelijk ging het om de opgespaarde soldij van een soldaat. Bovendien werden er nog meer munten gevonden, zoals de 'bronzen sesterius' van Marcus Aurelius.

Het museum neemt je mee terug in de tijd aan de hand van vergrote foto's, maar stelt er ook originele muntstukken tentoon.

 De Hoge Andjoen motte 

Achter de kerk van Werken ligt een motte van 6 meter hoog en 180 meter omtrek. De plaatselijke bevolking besloot hem niet zomaar 'een vroegmiddeleeuwse nederzetting uit de 8ste of 9de eeuw' te noemen, maar opteerde voor het iets luchtiger 'Hoge Andjoen', West-Vlaams voor 'hoge ajuin'. Want 'hoog', da's allemaal relatief natuurlijk.

hoge andjoen

Deze weinig bekende periode uit onze geschiedenis wordt in het museum verduidelijkt aan de hand van o.a. een reconstructie van een waterput, een transparant opengewerkte wand met de verschillende bodemlagen, opgegraven voorwerpen en de maquette van de motte. Ook fotografie van tijdens de opgraving komt aan bod. De foto's geven een mooi beeld van de opgravingen.

De abdij van Hemelsdale

In 1295, enkele jaren na de bouw van een klooster voor de Rijke Claren, vestigden de Cisterciënzerinnen van Hemelsdale zich in de abdij in Werken. Ze bleven er tot 1578, het jaar waarin hun klooster volledig werd verwoest door de Geuzen.

Archeologische opgravingen legden een deel van de abdijgronden bloot. De resultaten daarvan worden in het museum tentoongesteld: zo vind je er een reconstructie van twee graven, maar onder andere ook aardewerk en munten.

Grafheuvels uit de bronstijd

In 1990 leidde luchtfotografie tot de ontdekking van twee grote cirkels nabij de Koutermolenstraat in Kortemark. Een noodopgraving in 1992 toonde aan dat het ging om twee grafheuvels uit de bronstijd, ontstaan ergens tussen 2100 en 1100 voor Christus.

Vandaag zijn de cirkels echter uit het landschap verdwenen door verkaveling. Naast de foto's zijn in het museum ook voorwerpen te zien die in de omgeving werden gevonden.

Aanbod voor scholen

Een klasbezoek is - zeker voor leerlingen uit de derde graad van het lager onderwijs - absoluut een aanrader. Bij de toeristische dienst kan de juf of meester een educatieve brochure opvragen. Daarin worden de belangrijkste tijdvakken in chronologische volgorde behandeld. Het helpt de kinderen om goed voorbereid het museum in te duiken.

Met één van onze smartphones ontdekken de kinderen het museum op een interactieve manier. Niemand minder dan 'onze' Louis Talpe stelt in de audiofragmenten enkele vragen die hen door het museum loodsen. Na de rondleiding krijgt elk kind een archeologendiploma. Leerkrachten die een begeleidende nota wensen bij deze smartphonerondleiding kunnen die krijgen bij de dienst toerisme.

Wat als de klas niet naar het museum komt? Dan komt het museum toch gewoon naar de klas?! Voor leerlingen van het vierde tot zesde leerjaar en studenten van de eerste graad van het middelbaar is er immers de Archeokoffer, ontwikkeld in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed en de provincie West-Vlaanderen. De koffer bevat de typische voorwerpen die archeologen tijdens hun opgravingen gebruiken, maar ook verschillende aardewerken potjes, foto's en informatiefiches. Ideaal om de leerlingen zich even amateur-archeoloog te laten voelen.

De koffer is bovendien helemaal gratis te huren en bevat ook een werkmap voor de leerlingen en een uitgebreide lesmap voor de leerkracht.


Contact informatie