Vrijdag 5 augustus laatste keer captatie uit bezinkingsput

4
aug
2022

Kortemarkse landbouwers kunnen nog tot en met vrijdagavond 5 augustus water oppompen uit de bezinkingsput achter het gemeentehuis in Kortemark; dit uiteraard enkel tijdens de toegestane uren. Daarna wordt de put terug afgesloten, aangezien het waterpeil tegen dan het laagst mogelijke niveau bereikt zal hebben. Bovendien zorgt het warme weer ook nog voor natuurlijke verdamping en bijgevolg voor een lagere stand van het waterpeil.

Met het tijdige captatieverbod moeten fauna en flora op en rond de put beschermd blijven. Het waterpeil mag immers niet te laag komen te staan. Er moet voldoende zuurstof in het water mogelijk blijven, rekening houdend met het feit dat er in de eerste week ook nog geen degelijke toevoer van vers regenwater verwacht wordt. De warmte en een gebrek aan zuurstof zouden bovendien tot vorming van algen kunnen leiden.

Het stopzetten van deze tijdelijke regeling betekent ook dat fietsers en wandelaars vanaf zaterdag opnieuw ten allen tijde over het Krekedalpad kunnen.


Contact informatie