Vergunningsaanvraag wielerwedstrijd op openbaar domein

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Pagina 1/8

Pagina 2/8

Pagina 3/8

Pagina 4/8

Pagina 5/8

Pagina 6/8

Pagina 7/8

Pagina 8/8

Identiteit van de koersdirecteur

die handelt namens het organiserend comité en er de verantwoordelijkheid voor opneemt, en ook de verplichting aangaat om de bijhorende voorschriften te eerbiedigen

Geboortedatum
Aard van de wedstrijd
Categorie(ën) renners *

Tijdstip wedstrijd

Plaats en vertrek

Dit is een: *
Is er een publiciteitskaravaan? *

Afstand

Het parcours is samengesteld uit...

Het parcoursplan

 

Deze stap is een belangrijke. Hier vragen we je op een gemeentelijk stratenplan het parcours aan te duiden. Gebruik daarvoor de juiste kleuren:

  • rood voor gewestwegen
  • blauw voor provinciewegen
  • groen voor gemeentewegen

 

Vertrek en aankomst zijn aangeduid met een zwarte streep en de letters V en A.


Het kruisen van de gewestwegen is met een rode dwarsstreep aangeduid; voor provinciewegen is dit met een blauwe dwarsstreep.

 

Vermeld bij alle kruispunten wie er het toezicht uitvoert: signaalgevers (S) of politie (P).

 

De richting waarin de koers wordt gereden, duid je aan met zwarte pijlen. Normaal gebeurt dit in wijzerzin.

Moet het verkeer worden omgeleid? *
Is er begeleiding van de federale politie gevraagd? *
Zo ja, geef hier datum en tijd door

Contact informatie