Vanaf maandag kindervaccinatie in Torhout, inboeken kan nu al

13
jan
2022

Het vaccinatiecentrum in domein Groenhove in Torhout start maandag 17 januari met de vaccinatie van de doelgroep 5- tot 11-jarigen binnen de eerstelijnszone. Voor de vaccinatiecentra in Torhout en Gistel samen gaat het om zo'n 6.000 kinderen. De vaccinatiemomenten zullen altijd na de schooluren plaatsvinden. Ook alle volwassenen (18+) die binnen de eerstelijnszone wonen, werden ondertussen uitgenodigd voor hun boosterprik.

De komende dagen krijgen de ouders (maar ook voogden en pleegzorgers) van de kinderen van 5 tot 11 jaar een uitnodigingsbrief in de bus om hun kinderen te laten vaccineren. De kinderen die in Kortemark, Koekelare of Torhout wonen, krijgen hun vaccinaties in Dienstenhuis Groenhove in de Bosdreef in Torhout. Het centrum zal hiervoor kindvriendelijk worden ingericht.

Afspraak inplannen

In de brief van het Agentschap Zorg & Gezondheid zal je een vaccinatiecode van je kind terugvinden. Daarmee kan je als ouder een afspraak inplannen.

Wil je al eerder je vaccinatiecode bemachtigen, dan kan dat door hier te klikken.

Vul de vaccinatiecode in en boek je afspraak op https://covidvaccin.doclr.be/. Je kunt de vaccinatiecode ook opvragen door een mail te sturen naar vaccinatie@torhout.be. Vermeld hier dan zeker het rijksregisternummer van je kind(eren).

Het vaccinatieprogramma bestaat uit twee vaccins met daarbij een interval van 3 weken. De start van de campagne is maandagavond 17 januari (17 tot 19.30 uur). Een afspraak kun je inplannen tijdens de week van 17 tot 19.30 uur en op zaterdag van 9 tot 16.30 uur. Alle kinderen kunnen hun beide vaccins tegen eind februari krijgen.

Geef toestemming

Wil je je kind(eren) laten vaccineren, dan geef je een schriftelijke toestemming per kind. Het toestemmingsformulier kun je vinden op https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen. Alle ouders krijgen deze toestemmingsbrief ook als bijlage bij hun brief die ze ontvangen van de gemeente waar ze wonen.

Wie komt in aanmerking?

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar komen in aanmerking om twee keer gevaccineerd te worden met het kindervaccin van Pfizer.
Opgelet: je kind kan pas gevaccineerd worden vanaf de dag dat hij/zij 5 jaar is!

  • Krijgt je kind van 11 jaar zijn of haar eerste prik? Dan krijgt hij/zij twee keer een kinderdosis, ook al is hij/zij op het moment van de tweede prik al 12 jaar.
  • Is je kind voor zijn of haar eerste prik al 12 jaar? Dan krijgt hij/zij een afzonderlijke uitnodiging.

Het Pfizer-vaccin is uitgebreid getest op kinderen en is veilig. De vaccinatie is niet verplicht, maar wel aangeraden.

Hoe verloopt de vaccinatie?

1. Je kind meldt zich onder begeleiding van een volwassene aan in het vaccinatiecentrum. Doe je kind gemakkelijke kledij aan waarvan de bovenarm eenvoudig kan worden vrijgemaakt. Een T-shirt met korte mouwen is ideaal.
2. Breng zeker volgende zaken mee:
-Het ingevulde toestemmingsformulier (met bijhorende medische vragenlijst).
-De eID of ISI-kaart van je kind of een klever van de mutualiteit.
3. Voor het vaccin wordt toegediend, worden een aantal vragen gesteld.
4. Daarna volgt de prik.
5. Na de prik wacht je 15 minuten in de wachtzone.

Heb je vragen?

Contacteer het vaccinatiecentrum via vaccinatie@torhout.be. Je kan ook terecht in het callcenter via het nummer 050 89 36 99. Het callcenter is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.


Contact informatie