Wegenwerken Torhoutstraat

Maandag 6 september 2021 gingen de werken voor de heraanleg van de Torhoutstraat van start. Het gaat om het stuk vanaf het kruispunt met de Hermitagestraat tot aan de grens met Torhout.

Op grondgebied Kortemark komt er tussen de Hermitagestraat en de gemeentegrens met Torhout een nieuw fietspad langs de Torhoutstraat, waarvan 60 meter aanliggend aan de rijweg binnen de bebouwde kom en 870 meter vrijliggend buiten de bebouwde kom. Er komt daarbij een veiligheidsstrook tussen fietspad en rijweg van minstens 2 meter breed.

Torhout trekt het fietspad langs de Kortemarkstraat door tot aan het kruispunt met de Kruiskensstraat en de Moereveldstraat, goed voor een traject vanaf 2,44 km. Vanaf daar ligt er al een veilig fietspad langs de Kortemarkstraat.

Gescheiden riolering

Gecombineerd met het project van het fietspad wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het ene stelsel verzamelt het huishoudelijk afvalwater en brengt het via verschillende leidingen en pompstations naar het waterzuiveringsstation. Daar wordt het water na zuivering geloosd op een waterloop.

Nutsvoorzieningen en straatverlichting

Tenslotte worden door de nutbedrijven De Watergroep en Fluvius investeringen gedaan in waterleidinginfrastructuur, het elektriciteitsnet en de openbare verlichting. Zo komt de straatverlichting straks aan ‘kreukelpalen’ te hangen. Bij een aanrijding verliest zo’n paal zijn sterkte en plooit hij tot een lint, wat de impact op het voertuig serieus vermindert.

Werkzones

De Torhoutstraat vormt een belangrijke verkeersader. Tijdens de werken wordt die afgesloten voor alle verkeer. De werken worden verdeeld in twee werkzones: een eerste van de Hermitagestraat (inclusief kruispunt) tot aan de Koutermolenstraat, een tweede tussen de Koutermolenstraat (kruispunt inbegrepen) en de grens met Torhout.

Verloop van de werken

De werken starten op maandag 6 september 2021. In een eerste fase breekt de aannemer in de eerste werkzone het fietspad en het aanliggend betonnen rijvak uit. Het andere rijvak wordt gebruikt voor werftransport.

In een tweede fase breekt de aannemer het fietspad op in werkzone 2. De nutsmaatschappijen leggen de nieuwe nutsvoorzieningen aan. Intussen wordt ook gestart met de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in werkzone 1.

In de derde fase wordt het gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in werkzone 2 en wordt de bovenbouw gerealiseerd. Er wordt een nieuwe rijweg met een vrijliggend fietspad aangelegd over het volledige traject (Hermitagestraat tot aan de beek op de grens met Torhout). De werken voor deze derde fase zijn voorzien om te starten op maandag 6 juni 2022. Vanaf dan is er ook geen doorgang meer mogelijk met tijdelijke verkeerslichten langs de Koutermolenstraat.

Duur van de werken

Er zijn in het bestek 100 werkdagen voorzien voor de uitvoering van het hele project.

Omleidingen

Tijdens de volledige duur van de werken worden fietsers omgeleid via de Vijfhuishoekstraat en de Zandstraat (grondgebied Torhout)(groene lijn op de kaart). Het gemotoriseerd verkeer rijdt, komende vanaf Kortemark, vanaf de Markt via de Lichterveldestraat, N35 en N32 (oranje lijn op de kaart) naar het kruispunt Kortemarkstraat-N32.

Om sluipverkeer van zwaar vervoer via de voorkeurroute voor fietsers te vermijden, zal een plaatselijk tonnageverbod gelden van +5,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer, dat al in de Vredelaan in Torhout en op het kruispunt van de Hoogledestraat met de Staatsbaan wordt aangekondigd. In de Zandstraat, die op ons grondgebied verandert in Vijfhuishoekstraat, en in de Koutermolenstraat zullen geen vrachtwagens mogen inrijden vanuit de Torhoutstraat.

 

FASE 1: Torhoutstraat tussen Hermitagestraat en Koutermolenstraat (inclusief kruispunt Hermitagestraat) wordt volledig afgesloten. Plaatselijk verkeer (uitgezonderd zwaar vervoer) via de Koutermolenstraat of de Zandstraat (Torhout) – Vijfhuishoekstraat (Kortemark) is mogelijk.

FASE 2: Torhoutstraat tussen Hermitagestraat en Koutermolenstraat (inclusief kruispunt Hermitagestraat) blijft afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer via de Koutermolenstraat (uitgezonderd zwaar vervoer) zal mogelijk zijn op één rijvak met verkeerslichten.

FASE 3: Het volledige traject Hermitagestraat tot aan de beek op de grens met Torhout wordt volledig afgesloten.

Vervoersmaatschappij De Lijn zal tijdens de volledige duur van de werken via de N35 (Staatsbaan) en N32 (Roeselaarseweg) rijden, dit is dus via Sint-Henricus. Door van begin tot einde voor hetzelfde traject te kiezen blijft het eenduidig voor de reizigers.

Kostprijs

Het totale project wordt geraamd op 1.867.767,53 euro inclusief btw. De aanleg van het vrijliggend fietspad wordt volledig gesubsidieerd, waarbij 50 procent wordt gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen en 50 procent door de Vlaamse Gemeenschap via het Fietsfonds. Samen komt dit op 295.781,22 euro inclusief btw. Ook Stad Torhout en Fluvius nemen een deel van de kosten op zich, waardoor Kortemark nog instaat voor het bedrag van 470.374,60 euro inclusief btw, al wordt daarvan ook nog eens 14.792,57 euro gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij.


Contact informatie