Gemeente Kortemark

Archief

DIENSTVERLENING

In het gemeentearchief wordt het bestuurlijk archief van de gemeenten Kortemark, Handzame, Werken en Zarren vóór de fusies en van de fusiegemeente Kortemark bewaard.

HOE HET ARCHIEF RAADPLEGEN?

Het is aan te raden om op voorhand een afspraak te maken met de archiefmedewerker zodat uw bezoek voorbereid kan worden. Dit kan via mail (archief@kortemark.be) of telefonisch op 051/57 51 31.

De archiefdocumenten zijn uniek en onvervangbaar en worden daarom ter plaatse geraadpleegd en niet uitgeleend.

De meeste documenten ouder dan 20 jaar zijn openbaar. Archiefbescheiden die persoonlijke gegevens bevatten (vb. registers van de burgerlijke stand) mogen niet geraadpleegd worden door het publiek. Op voorlegging van een geldige vergunning, afgeleverd door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Veurne, Peter Benoitlaan 2, 8630 Veurne, kunnen de gevraagde akten van minder dan honderd jaar oud, wel worden voorgelegd.

Voor het opzoeken van beeldmateriaal over Kortemark en zijn deelgemeenten verwijzen wij u graag door naar de beeldbank “Westhoek verbeeldt” op www.westhoekverbeeldt.be.

BLOG ARCHIEF

Via www.archiefkortemark.blogspot.com kom je terecht op onze blog!