Gemeente Kortemark

OCMW

Elke persoon heeft recht om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Wegens bepaalde omstandigheden, kan het tijdelijk moeilijk zijn om dit doel te behalen. Hiertoe werden de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) opgericht. Een OCMW verzekert de maatschappelijke dienstverlening, zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.

Het OCMW biedt een waaier van diensten aan: psychosociale begeleiding, financiële en administratieve steun, budgetbeheer, mindermobielencentrale, Lokaal Opvang Initiatief, … .

In Kortemark werden de sociale dienst van het OCMW en de gemeentelijke sociale dienst geïntegreerd in één Sociaal Huis, gelegen in de Hospitaalstraat 31 te Kortemark.

Er wordt gewerkt met een intakeloket dat iedere werkdag vrij toegankelijk is van 9 tot 12u.

De dienst intake is het eerste aanspreekpunt voor iedere gebruiker van de dienst- en hulpverlening van het OCMW. Tijdens het intakegesprek gaat de intaker, samen met de aanvrager, op zoek naar de juiste oplossing voor het gestelde probleem. Indien nodig wordt de aanvrager doorverwezen naar een maatschappelijk werker van de eigen dienst of een externe dienst.

Bij de eerste aanmelding in het Sociaal Huis, breng je best volgende documenten mee (afhankelijk van de hulpvraag) :

  • Overzicht maandelijkse inkomsten van alle gezinsleden (loonfiche, werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering, kinderbijslag,…)
  • Overzicht van de uitgaven (autoverzekering, factuur van gas en elektriciteit,…)
  • Eventueel bewijs van inschrijving bij de VDAB
  • Aanslagbiljet van de belastingen
  • Eventuele sollicitatiebewijzen
  • Eventuele medische attesten
  • Voor studenten: inschrijvingsbewijs van de school

Contact

De Roende
Hospitaalstraat 31 - Kortemark
Tel. 051 57 55 75

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur, op woensdagnamiddag ook van 14 tot 16 uur

  • Afscheid Huize Blijgaarde 23.12.2014
Toon alles