Speelpleinwerking 2022 - inschrijvingsformulier NIET-INWONERS

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens van het kind

Geboortedatum *
Adres

Medische gegevens van het kind

Zijn er allergieën bekend bij je kind? *
Heeft je kind een aandoening die een specifieke behandeling vraagt? (suikerziekte, epilepsie...) *

Andere info over je kind

Mag je kind na de speelpleinwerking alleen naar huis? *
Kan je kind zwemmen? *

Facturatiegegevens (=gegevens attest voor belastingaangifte)

Contactgegevens in geval van nood of bij vragen

Persoonsgegevens / Gebruik van beeldmateriaal

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door onze Dienst Vrije Tijd uitsluitend verwerkt in het kader van de organisatie van eigen activiteiten, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aangezien het hier persoonsgegevens van kinderen betreft, hebben wij hiervoor je toestemming nodig.

Hierbij geven ondergetekende ouders de toestemming om de persoonsgegevens van zijn/haar kind te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 8 lid 1.). *

Om de mooie herinneringen van deze speelpleinwerking te behouden, worden er foto’s genomen van jouw kind. De foto’s worden gebruikt in onze publicaties (speelpleinboekje, gemeentelijk infoblad). Daarnaast plaatsen wij ook regelmatig foto’s van de werking op Facebook, zodat ook jullie kunnen meegenieten van de toffe activiteiten. Wij vragen hierbij uitdrukkelijk je toestemming als ouder om deze foto’s te maken en te publiceren.

Mogen we tijdens de werking foto's maken van je kind(eren)? *
Mogen de foto's van je kind gepubliceerd worden op onze Facebookpagina (Wrikkelgat) of in lokale publicaties? *

Contact informatie