Gemeente Kortemark

Samenwerkingsovereenkomst WZC Blijvelde

Woonzorgcentrum vzw Blijvelde

Gemeente Kortemark, OCMW Kortemark en vzw Godtsvelde hebben op 1 januari 2015 vzw Blijvelde opgericht. Vzw Blijvelde beheert het woonzorgcentrum.

Onze doelstelling:

We trachten onze bewoners een goede en zinvolle oude dag te bezorgen. Dit doen we door rekening te houden met ieders individuele wensen, ervaringen en ieders eigenheid. De bewoners kunnen ook deelnemen aan onze huishoudelijke activiteiten, wat bijdraagt aan een warme sfeer door het sociaal contact met medebewoners, vrijwilligers en medewerkers van animatie. Ook de zorg- en verpleegkundigen staan altijd paraat om onze bewoners te helpen en te ondersteunen.

Onze werking:

De potentiële bewoner of familie van de bewoner kan een afspraak maken met de sociale dienst van het rusthuis om zich in te schrijven op de wachtlijst van het rusthuis. Als er een kamer vrij is, wordt de wachtlijst opgebeld en wordt er gekeken wie kan en wil opgenomen worden.

Onze doelgroep(en):

Valide en zorgbehoevende bejaarden die om gezondheids- en/of sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om verder thuis te blijven.

Onze capaciteit:

170 bedden, waarvan 7 kortverblijf, 10 dagverzorgingscentrum

Kostprijs:

€48,06 (2-pers.kamerOB), €49,29 (1-pers. kamer OB), 57€ (1-pers. kamer NB), 58€ (1-pers. kamer KV) , 20€ (dagopvang)

Adresgegevens Hospitaalstraat 35 8610 Kortemark De bewoner kan vrij bezoek ontvangen op zijn kamer (of in de daartoe ter beschikkingstaande algemene lokalen). De familieleden kunnen ten alle tijde het rusthuis betreden.

   tel: 051 56 73 01

   e-mailadres: info@blijvelde.be

   website: www.blijvelde.be

 

Uw contactpersoon Petra Beuckelaere Dagelijks verantwoordelijke tel: 051 56 73 01 e-mailadres: info@blijvelde.be / www.blijvelde.be

 

 

 

Praktisch

OCMW

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in de Roende, Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 75

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur, op woensdagnamiddag ook van 14 tot 16 uur.