Gemeente Kortemark

Thuiszorgplatform i.s.m. het SEL MWVL

sel

Ontstaan

SEL MWVL ( = Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg werkzaam in de zorgregio Midden West-Vlaanderen) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders dat gericht is op de optimalisatie van de zorg. 

In zware zorgsituaties is er nood aan overleg tussen de verschillende thuiszorgdiensten. Hierbij kan het SEL een ondersteunende rol bieden. Het SEL beschikt over instrumenten en mogelijkheden die afstemming van de zorg en samenwerking tussen zorgverleners vergemakkelijkt. Het SEL is enerzijds een aanspreekpunt voor professionelen (eerstelijnsgezondheidszorg: zowel beleidsverantwoordelijken als veldwerkers), maar anderzijds kan de patiënt of zorgvrager bij het SEL o.a. informatie vinden omtrent de organisatie en mogelijkheden van de thuiszorg (bv. via www.thuiszorgzakboekje.be).

Na een overleg tussen het SEL MWVL en het OCMW Kortemark kwam het initiatief om een infomoment te organiseren op 18 oktober 2013 voor de lokale eerstelijnsgezondheidszorgaanbieders en diensten van Kortemark.

Aangezien de talrijke opkomst was de conclusie dat er nood was aan een dergelijk lokaal overlegmoment en werd er bijgevolg een thuiszorgplatform opgericht.

Wat

De bedoeling van deze bijeenkomst is het samenbrengen van alle zorgverleners die werkzaam zijn in groot Kortemark. Het is immers belangrijk dat de diverse hulpverleners in thuiszorgsituaties op dezelfde golflengte zitten en samenwerken om zorg op maat van de patiënt/cliënt en zijn omgeving te realiseren. Het is tevens belangrijk dat zorgaanbieders op de hoogte zijn van het aanbod in de gemeente: wie kan instaan voor welke zorg, bij wie kan u voor wat terecht, …

Het thuiszorgplatform wordt 3 keer per jaar georganiseerd door het Sociaal huis i.s.m. het SEL MWVL.

Meer info

Sociaal Huis Kortemark

Hospitaalstraat 29

8610 Kortemark

Tel: 051 575 575

Contactpersoon: Sigrid Depinois

sigrid.depinois@kortemark.be

 

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.