Gemeente Kortemark

Minder Mobielen Centrale

Wat

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een samenwerking tussen VZW Taxistop en het Sociaal Huis van Kortemark, die als doel heeft verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit.  Hierbij staat de mobiliteit om sociale redenen centraal: familiebezoek, verenigingsleven, boodschappen, tandartsbezoek,…   De MMC zet hiervoor in hoofdzaak vrijwilligers in.  Deze vrijwillige chauffeurs zetten zich belangeloos in om u naar uw bestemming te brengen en hebben daarbij geen enkel financieel of materieel gewin.   De chauffeurs gebruiken hiervoor de eigen wagen.  Indien uw noden het vereisen (bv. Rolstoelgebruiker) kunnen de chauffeurs gebruikmaken van de liftbus van het Sociaal Huis.

Voor wie

 • inwoner zijn van de gemeente Kortemark;
 • een inkomen hebben dat lager of gelijk is aan 2 keer het leefloon van de categorie waartoe u hoort;
 • niet over aangepast eigen vervoer beschikken en geen beroep kunnen doen op openbaar vervoer of in tijdelijke medische onmogelijkheid zijn om er gebruik van te maken;

In het sociaal verslag kunnen gegronde redenen opgenomen worden, waardoor een uitzondering op bovenstaande voorwaarden kan toegekend worden.

Hoe

 • Om lid te worden neemt u contact op met de verantwoordelijke van de MMC in het Sociaal Huis, die nagaat of u aan de voorwaarden voldoet.
 • Eenmaal u lid bent, kunt u ritten aanvragen. Om een rit aan te vragen belt u ten laatste de 3de werkdag vóór de geplande rit naar onze centrale. Dit wil o.a. zeggen dat, wanneer u een rit in het weekend of op maandag wenst, u ten laatste op woensdag belt. Reserveer zo snel mogelijk en wacht niet tot het laatste ogenblik.

Kostprijs

 • Lidgeld: het lidgeld bedraagt € 10 per jaar voor een alleenstaande en € 15 per jaar voor 2 samenwonenden. Wanneer u lid wordt na 30 juni van het lopende jaar, moet u slechts de helft van het lidgeld betalen.
 • Kilometerkosten: per gereden kilometer betaalt u € 0,32. De kilometers worden gerekend vanaf het vertrek van de chauffeur bij hem of haar thuis tot hij/zij weer thuis is.
 • Bijkomende kosten zoals parkeerkosten worden betaald door de gebruiker. Wanneer de wachttijd meer dan 1 uur bedraagt, mag de chauffeur een wachtvergoeding aanrekenen van € 2 per begonnen uur.

Verzekering

Als u met één van onze chauffeurs meerijdt, bent u verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade die men kan toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen of tijdens het verloop van de rit.

Chauffeurs

 • Voor elke vrijwilliger wordt een omniumverzekering afgesloten. Deze komt tussen bij stoffelijke schade opgelopen bij een verkeersongeval tijdens een rit, waarbij de chauffeur in fout is.
 • Er is ook een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid die de schade dekt die een vrijwilliger kan toebrengen aan derden tijdens het in – en uitstappen van de wagen en tijdens het verloop van de rit.
 • Een bijkomende verzekering werd afgesloten die de lichamelijke schade dekt die een vrijwilliger kan oplopen tijdens het uitvoeren van een opdracht.

Hierbij willen we dan ook een warme oproep doen naar enthousiaste vrijwilligers.

Hebt u enkele uren per week vrij en wilt u graag mensen rondom u helpen? Hebt u een eigen wagen? Bent u telefonisch gemakkelijker bereikbaar? Word dan vrijwilliger – chauffeur bij de Mindermobielencentrale van uw gemeente!

Meer info

Sociaal Huis Kortemark

Hospitaalstraat 31

8610 Kortemark

Contactpersoon (inschrijvingen en algemene werking):

Sigrid Depinois

Tel: 051/575 572

sigrid.depinois@kortemark.be

 

MMC-centrale (aanvragen, annulatie, …):

Tel: 051/575 575

mmc@kortemark.be

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.