Gemeente Kortemark

Erkenningsreglement Kortemarkse vereniging

De gemeenteraad van Kortemark keurde in november 2016 het nieuwe reglement goed waarin de voorwaarden werden bepaald om erkend te kunnen worden als Kortemarkse verenigingen. Deze voorwaarden gelden over alle sectoren heen (sport, jeugd, ontspanning, cultuur,…).

Jaarlijks dient te erkenning vernieuwd te worden.

De belangrijkste bepalingen om erkend te worden en te blijven:

  1. Minimum 1 activiteit per jaar organiseren in Kortemark, die openstaat voor iedere geïnteresseerde;
  2. Opgericht zijn door een privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken;
  3. Een voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen benoemen waarbij de 3 functies door een verschillend persoon moeten uitgeoefend worden en waarvan er minimum 2 op een verschillend adres wonen. Hierbij dienen minimum 2 bestuursleden in Kortemark gedomicilieerd te zijn;
  4. Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die activiteiten organiseren, kunnen wel erkend worden, maar niet gesubsidieerd worden;
  5. De vereniging komt in aanmerking voor erkenning na bewijs van tenminste één jaar werking;
  6. De eventuele controle van de gemeente aanvaarden;
  7. Dubbele subsidiëring van de reguliere werking door het gemeentebestuur is niet toegelaten;
  8. De vereniging mag geen onderafdeling of overkoepeling zijn van een reeds erkende lokale vereniging.

Voor meer info kan je terecht op de dienst Vrije Tijd.

Je kan je aanvraag indienen via het e-loket (klik hier, let op er zijn twee formulieren "Vrije Tijd - Erkenningsaanvraag Kortemarkse vereniging - 1ste aanvraag" en Vrije Tijd - Erkenningsaanvraag Kortemarkse vereniging - jaarlijkse vernieuwing) of door de formulieren hieronder te downloaden en te bezorgen aan het Vrijetijdsloket via vrijetijdsloket@kortemark.be of door af te geven aan het loket.