Gemeente Kortemark

Brandweer

Om bij grote rampen of ongevallen snel en efficiënt te kunnen opschalen, werden in 2000 hulpverleningszones gecreëerd. Dit is een samenwerkingsverband tussen verscheidene brandweerkorpsen. Door standaardisering van zowel materiaal, opleiding en structuur kunnen de diverse korpsen snel en adequaat inspelen op elkaars vraag om materiaal en manschappen te leveren ter ondersteuning.

Het brandweerkorps van Kortemark behoort tot de zone Veurne en staat mee in voor  de niet-politionele hulpverlening in de gemeenten Kortemark, Veurne, Diksmuide, Houthulst, De Panne , Lo-Reninge, Alveringem en Koksijde.

Taken van de brandweer:

De taken van de brandweer werden vastgelegd in de wet op de civiele bescherming van 31 december 1963. De eerste en belangrijkste taak van de brandweer is het blussen van branden in al zijn vormen waaronder: branden waarin personen zijn betrokken, huisbranden, industriële branden, hoevebranden,…

Andere taken zijn:

 • brandbestrijding
 • brandpreventie
 • zorgen aan verstikten of drenkelingen
 • aanvoer van zuurstof
 • interventie bij ontploffingen
 • redden van op een dak gevluchte personen
 • bevrijding van onder puin of afbraak bedolven personen
 • bevrijding van onder een voertuig geklemde personen
 • dringend vervoer van zieken of slachtoffers van een ongeval die zich op de openbare weg of op een openbare plaats bevinden
 • bevrijding van een geëlektrocuteerd persoon
 • bevrijding van een rioolwerker (verstikking)
 • ophalen van een persoon uit een put, kanaal, vijver…
 • verwijderen van belemmeringen op de weg met gevaar voor personen en goederen
 • bevrijding van een persoon die met de ledematen geklemd zit in een machine
 • leegpompen van kelders ingevolge overstromingen of breuk aan de waterleiding onder de openbare weg
 • interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen
 • interventie bij ontsnapping van stoom in een gebouw
 • interventie bij een oververhitte verwarmingsketel
 • luchtverversing van lokalen waar rook, gas of een koudmakend mengsel is binnengedrongen
 • interventie bij een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert
 • interventie bij overstromingen of rampen
 • neutralisering van een laag koolwaterstofverbinding of zuur
 • opsporen van een radio-actieve bron die een gevaar voor de bevolking kan opleveren
 • uitroeien van wespennesten
 • en eventuele opdrachten die worden overgemaakt door de burgemeester.

Wat te doen bij brand?

Draai het nummer 112.

Blijf vooral kalm en verstrek volgende inlichtingen:

 • plaats van de gebeurtenis: gemeente, straat, nummer;
 • aard van de gebeurtenis: brand, ongeval, stormschade, verstikking,... ;
 • omschrijf de omvang van de gebeurtenis: hoeveel slachtoffers, aantal auto’s betrokken bij het ongeval, uitslaande brand, .... ;


Vermeld duidelijk uw naam en telefoonnummer!
De brandweer doet het nodige!

 

Meer info

Dringende hulp: 112

Melding van wespen:

Wespofoon: 058 60 39 90

Website: http://wespen.brandweerwesthoek.be

Brandweer Westhoek - post Kortemark

Handzamestraat 84

8610 Kortemark

Tel. 058 60 39 65

Postoverste: Kapitein David Vanden Eynde

Tel. 058 60 39 66 of GSM 0472 18 33 71

E-mail: david.vandeneynde@brandweerwesthoek.be

Brandweer Westhoek – administratie

Zeelaan 37

8670 Koksijde

Tel. 058 60 39 00

E-mail: info@brandweerwesthoek.be

Website: www.brandweerwesthoek.be

Voor informatie van het zonecollege en de zoneraad betreffende de agenda en de samenvattende lijst van besluiten raadpleeg je best volgende links:

zoneraad.brandweerwesthoek.be

zonecollege.brandweerwesthoek.be

Praktisch