Gemeente Kortemark

Toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

ouder

De toenemende vergrijzing is een algemeen verschijnsel in Vlaanderen.

Ook de gemeente Kortemark telt heel wat senioren. Momenteel heeft 21% - 20,95% - van de Kortemarkse bevolking de leeftijd van 65 jaar bereikt.

De gemeente wil dan ook een gepast doelgroepenbeleid voeren waarin de pijler huisvesting  een centrale rol toebedeeld krijgt. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de minder kapitaalkrachtige ouderen, waarvoor de toegankelijkheid tot een aangepaste, betaalbare huurwoning op de private markt een probleem vormt.

De overheid biedt de kans aan de gemeente om als regisseur van het lokaal woonbeleid, een lokaal toewijzingsreglement waarmee sociale huurwoningen die speciaal zijn aangepast aan de behoeften van senioren en  met voorrang worden toegewezen aan 65-plussers, op te maken

De gemeente heeft deze mogelijkheid met beide handen gegrepen.

Bovendien heeft de gemeente geopteerd om van de 27 aangeboden woningen voor de ouderen, 7 woningen te selecteren die bij voorrang worden verleend aan kandidaat-huurders ouder dan 65 jaar die tevens rolwagengebruiker zijn en vervolgens voorrang te geven aan kandidaat-huurders ouder dan 65 jaar.

Een kandidaat-huurder ouder dan 65 jaar bestaat uit een gezin met minstens 1 gezinslid dat ouder is dan 65 jaar of een alleenstaande 65-plusser.

Hoe aanvragen?

Deze sociale huurwoningen worden verhuurd door “de Mandel en door “IZI Wonen”.

Inschrijvingen kunnen gebeuren bij deze 2 huisvestingsmaatschappijen maar ook door WoonWinkel West die zitdag heeft in de gemeente Kortemark en dit op maandag- en donderdagvoormiddag telkens van 8u30 tot 12u00 en dit in het Sociaal Huis, Hospitaalstraat 31 in Kortemark.

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.