Gemeente Kortemark

Verwarmingstoelage Sociaal Stookoliefonds

Voor wie?

U behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1 : De gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

Het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan 19.105,58 euro verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste.

Categorie 2 : De gezinnen met een laag inkomen.

Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 19.105,58 euro verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste. Er wordt rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3 : De personen met een schuldenlast. 

Personen die in collectieve schuldenregeling of in schuldbemiddeling zitten.

Welke brandstof?

  • Huisbrandolie
  • Verwarmingspetroleum (type c)
  • Bulkpropaangas

Niet voor aardgas en voor propaangas of butaangas in flessen.

Bedrag

Per jaar en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Het bedrag van de toelage schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter, afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. De laatste jaren bedraagt de toelage 14 cent per liter.  

Aanvraag

De aanvraag dient te gebeuren 60 dagen na de levering. U dient volgende documenten/gegevens mee te brengen:

  • originele factuur
  • identiteitskaart
  • rekeningnummer

 

Waar aanvragen?

Bij het OCMW, Hospitaalstraat 29, Kortemark. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 u. – in de namiddag op afspraak. Contactpersoon: Mieke Becue.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij OCMW Kortemark – 051 57 55 75 of op het gratis nummer van het Sociaal Verwarmingsfonds 0800 90 929 of op de website www.verwarmingsfonds.be

 

Praktisch

OCMW

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in de Roende, Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 75

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur, op woensdagnamiddag ook van 14 tot 16 uur.