Gemeente Kortemark

Maatschappelijke hulp

Mensen kunnen in tijdelijke problemen komen door bijzondere, soms niet te voorziene uitgaven of omstandigheden (verlies van werk, echtscheiding, ziekte, ...).

Rekening houdende met het inkomen en de aard van de bijzondere uitgave en/of omstandigheid, neemt het OCMW een individuele beslissing die een oplossing biedt aan het gestelde probleem. Deze beslissing is gesteund op het financieel en sociaal onderzoek dat door de sociale dienst uitgevoerd wordt.

Volgende financiële steun kan aangeboden worden:

  • Voorschotten op sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekte, ...).
  • Tussenkomst in de betaling van medische kosten.
  • Betaling van huur en huurwaarborg.
  • Betaling van uitzonderlijk hoge energierekeningen.
  • Tussenkomst in de betaling van onvoorziene uitgaven.
  • Betaling van verblijfskosten in instellingen.

Aanvragen

Als je voor de eerste keer een aanvraag indient bij het OCMW moet je je aanmelden bij de maatschappelijk werker die instaat voor het eerste gesprek, met name de intaker, die iedere voormiddag van elke werkdag zitdag houdt tussen 9 en 12 u. Indien nodig wordt je daarna doorverwezen naar een andere maatschappelijk werker voor de verdere behandeling van je aanvraag.

Praktisch

OCMW

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in de Roende, Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 75

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur, op woensdagnamiddag ook van 14 tot 16 uur.