Gemeente Kortemark

Leefloon

Iedereen heeft recht op een menswaardig leven. Het OCMW heeft als opdracht om je hierbij te helpen door ofwel het leefloon toe te kennen of je te helpen bij het verkrijgen van een tewerkstelling.

Voor wie

 • Voor mensen die geen of weinig inkomen hebben en die deze inkomsten ook niet op eigen kracht kunnen verkrijgen.
 • Voor mensen die geen rechten kunnen laten gelden op sociale uitkeringen.
 • Voor mensen die op geen enkele manier in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Voorwaarden

 • Nationaliteit: je moet Belg zijn, of als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, of erkend vluchteling zijn, of staatloos zijn.
 • Leeftijd: je moet meerderjarig zijn, of minderjarig en gehuwd zijn, of minderjarig en zwanger zijn, of minderjarig zijn en één of meerdere kinderen ten laste hebben.
 • Verblijfplaats: je moet gewoonlijk en hoofdzakelijk op het grondgebied van Kortemark verblijven.
 • Inkomen: je mag geen of onvoldoende inkomen hebben, je mag niet in staat zijn om deze zelf te verwerven.
 • Andere uitkeringen: je moet alle eventuele andere rechten op sociale uitkeringen aanspreken zoals werklozensteun, ziektevergoeding, pensioen, kinderbijslag, ... alsook je eventuele rechten op onderhoudsgeld laten gelden bij ouders, kinderen en partners.

Bedragen

Vanaf 1 april 2016 gelden volgende bedragen:

 • Categorie 1 voor samenwonende personen: 566,92 euro per maand.
 • Categorie 2 voor alleenstaande personen: 850,39 euro per maand.
 • Categorie 3 voor personen met een gezin ten laste: 1.133,85 euro per maand.

Aanvragen

Als je voor de eerste keer een aanvraag indient bij het OCMW moet je je aanmelden bij de maatschappelijk werker die instaat voor het eerste gesprek, met name de intaker, die iedere voormiddag van elke werkdag zitdag houdt tussen 9 en 12 u. Indien nodig wordt je daarna doorverwezen naar een andere maatschappelijk werker voor de verdere behandeling van je aanvraag.

Recht op integratie

Iedereen heeft recht op integratie in de samenleving en het is de opdracht van het OCMW om deze integratie te waarborgen. Voor aanvragers jonger dan 25 jaar wordt een GMPI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) afgesloten. Dit is een contract dat gekoppeld wordt aan je aanvraag tot het bekomen van het leefloon. Het contract wordt afgesloten tussen het OCMW en de jongere (en eventueel een derde partij) waarbij de inspanningen en de verplichtingen van alle partijen beschreven worden, dit alles met het oog op het realiseren van een menswaardig en zelfstandig bestaan.

Praktisch

OCMW

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in de Roende, Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 75

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur, op woensdagnamiddag ook van 14 tot 16 uur.