Gemeente Kortemark

Evenementenfiche en Covid Event Risk Model

Sinds 1 juli 2020 staat het COVID Event Risk Model online. Met deze onlinetool weet je onmiddellijk of het evenement dat je wil organiseren COVID-veilig is. Je krijgt een kleurcode als resultaat: groen oranje of rood.

Bij codes groen en oranje kan je je evenement aanvragen via onze website. Bij je aanvraag stuur je ook het resultaat van het Event Risk Model mee in bijlage. De uiteindelijke beslissing of je activiteit kan doorgaan ligt bij het lokaal bestuur. Krijg je als resultaat een rode code, dan kan je evenement niet doorgaan.

Meer info over de matrix: www.covideventriskmodel.be
 
Evenementenfiche

Jaarlijks worden in onze gemeente honderden evenementen georganiseerd. De coördinatie en de afstemming met de brandweerzone Westhoek en de politiezone Polder moeten ervoor zorgen dat alles vlot en veilig verloopt, en is erg intensief.

Om dit beter te stroomlijnen en het voor jou als organisator makkelijker te maken, wordt er voortaan gewerkt met een centraal meldingsformulier. Dat formulier wordt enerzijds gebruikt voor de noodplanning en anderzijds kan je er meteen ook de meeste aanvragen voor jouw evenement mee in orde brengen (geluidsnormen, inname openbaar domein, drankvergunning...).

Het centraal meldingsformulier wordt gebruikt voor:

 • elk evenement waarbij je (een gedeelte) van het openbaar domein inneemt
 • elk evenement dat vrij toegankelijk is voor het publiek
 • elk privé-evenement op privédomein vanaf 100 personen

Voor het organiseren van een evenement met een openbaar karakter dien je dit te melden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan bijvoorbeeld gaan voor volgende soorten evenementen:

 • fuif, publiek optreden, concert of festival
 • dorp-, wijk- of straatfeest, rommelmarkt
 • opendeurdag of beurs
 • officiële gelegenheden of protocollair evenement
 • sportactiviteit (loopwedstrijd, koers, tornooi)
 • wielerwedstrijd
 • stoet
 • auto- en motorevents

Het College van Burgemeester en Schepenen kan bijkomende voorwaarden opleggen vooraleer een definitieve goedkeuring wordt verleend.

Vraag via deze link jouw evenement aan, minstens 2 maanden voor het evenement.

Hoe vul je het formulier in?

In het centraal meldingsformulier worden heel wat vragen gesteld over jouw evenement. Deze gegevens helpen de gemeente Kortemark, de politiezone Polder en de brandweerzone Westhoek bij de coördinatie (zeker in geval van een noodsituatie). De vragen hebben vaak te maken met de regelgeving (over geluidsnormen, brandveiligheid, het schenken van alcoholische dranken, ...).

Procedure

Na het vervolledigen van het formulier krijg je een login-code doorgestuurd zodat je jouw dossier kan inkijken en indien nodig verder kan aanvullen.

In bijlage is ook een handleiding terug te vinden.