Gemeente Kortemark

Evenementenfiche

Bij het organiseren van elk evenement met openbaar karakter op grondgebied Kortemark, moet een evenementenfiche worden ingevuld. Deze fiche laat de veiligheidsdiensten toe om vooraf een snel overzicht te krijgen van welk soort evenement en de veiligheidsmaatregelen die werden getroffen. Bij een noodsituatie krijgen ze op die manier ook snel zicht op de omvang van het evenement en kunnen ze sneller en correcter ingrijpen.

Bij een kleinschalige activiteit is het voldoende als u de meldingsfiche invult (een workshop, een reeks danslessen,…). Bij meer complexe evenementen (fuiven, festival, buitenevenementen, grote eetfestijnen,…), dient een evenementenfiche te worden ingevuld. Gelieve ze ingevuld te bezorgen aan de noodplanningsambtenaar Yves Cornette via yves.cornette@kortemark.be of af te geven in het gemeentehuis, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark.