Gemeente Kortemark

Burgemeesterconvenant

groepsfoto

Meer info

Het Burgemeestersconvenant is de algemene Europese beweging waarin lokale en regionale overheden deelnemen door vrijwillig toe te zeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen.

Op woensdag 3 juni ondertekende Kortemark samen met 31 andere West-Vlaamse gemeenten, het Burgemeestersconvenant.

Kortemark ondertekende het Burgemeestersconvenant als lid van de groep van Zee tot IJzer.

Deze groep bestaat uit de gemeenten De Panne, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne

Hiermee verbinden we ons er toe als groep 20 % minder CO2 op het grondgebied van de gemeenten uit te stoten tegen 2020. Dit kan door in te zetten op efficiënt energiegebruik en hernieuwbare energie.

Het engagement is niet vrijblijvend. Door de opmaak van een inventaris van CO2-uitstoot op het grondgebied, de zogenaamde nulmeting, en een doordacht actieplan moet aangetoond worden dat het doel tegen 2020 bereikt wordt. Een tweejaarlijkse rapportering over de activiteiten garandeert de opvolging van het project. Momenteel wordt in samenwerking met de WVI een actieplan uitgewerkt.

Het Burgemeestersconvenant is door de Europese Unie in het leven geroepen om de lokale ambities op vlak van energie en klimaat kracht bij te zetten. Het past binnen de Europese doelstelling om tegen 2020 20 % minder CO2 uit te stoten, 20 % minder energie te verbruiken en 20 % van het totale energiegebruik uit hernieuwbare bronnen halen.

Kortemark start niet vanaf nul: Er worden nu al heel wat acties ondernomen die kunnen passen in het duurzaam energieactieplan/burgemeestersconvenant. Vaak gebeurt dit echter nog niet altijd onder de noemer 'klimaat' of wordt niet zo naar buiten gebracht. Bijvoorbeeld de promotie van duurzaam bouwen (isolatie, hernieuwbare energie, enz.), het verlenen van een goedkope energielening, het energetisch renoveren van het gemeentelijk patrimonium, het investeren in fietsinfrastructuur, enz.

Want klimaatverandering heeft ook in West-Vlaanderen heel wat gevolgen. Dat blijkt uit het wetenschappelijk Klimaateffectschetsboek dat in 2012 werd opgemaakt in opdracht van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen. Het gaat dan onder meer over de stijging van de zeespiegel, watertekorten, wateroverlast, verzilting, toename van erosie, grotere kans op overstromingen, meer hittestress enz. Klimaatverandering is bovendien geen verhaal dat zich enkel in de toekomst afspeelt. Nu reeds zijn de effecten voelbaar.

Niet enkel goed voor het milieu Inzetten op energie en klimaat levert niet enkel iets op voor het milieu. Door actie te ondernemen wordt ervoor gezorgd dat de energiefactuur betaalbaar blijft. Er worden daarenboven jobs gecreëerd die de lokale economie versterken. Bovendien wordt op die manier gewerkt aan meer energieonafhankelijkheid.

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

iedere dag vanĀ 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.