Gemeente Kortemark

Drankvergunning

De verkoop van alcoholhoudende dranken is in bepaalde gevallen onderworpen aan een voorafgaande vergunning. Een drankvergunning verwijst naar een gemeentelijke toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse:

 • in vaste drankgelegenheden (horeca: café, restaurant, hotel, cafetaria, frituur, tearoom, …)
 • reizende drankgelegenheden (verkoop op markten)
 • of occasionele drankgelegenheden (gelegenheidsevenementen en fuiven).

Voor wie

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (vb tapwagen) die van plan zijn om gegiste en/of sterke dranken te schenken.

Voorwaarden

De zaak moet voldoen aan onderstaande hygiënevereisten: 

 • de uitbating heeft een inhoud van minstens 90m³ en een plafondhoogte van minstens 2,75 m;
 • de uitbating is gemakkelijk toegankelijk vanop de openbare weg;
 • de uitbating is aangepast aan de bestemming en, indien van toepassing, volledig gescheiden van het woongedeelte; 
 • er is voldoende kunstmatige verlichting die een gelijkmatige zichtbaarheid van voldoende lichtsterkte garandeert
 • er is continu een stelsel van kunstmatige verluchting aan het werk dat zorgt voor voldoende luchtverversing; 
 • er is voorzien in voldoende veilige verwarmingsmiddelen; 
 • er zijn minstens 2 moderne hygiënische toiletten (gescheiden voor mannen en vrouwen) die rechtstreeks op de open lucht uitgeven en van voldoende luchtverversing voorzien zijn; 
 • de voorschriften van de brandweer worden strikt nageleefd.

Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. De vergunning kan met andere woorden niet overgedragen worden (bv. aan een nieuwe uitbater) of meegenomen worden (naar een andere locatie). De reden daarvoor is eenvoudig: de vergunning wordt enkel toegekend mits er sprake is van een moraliteitsattest (afhankelijke van de betrokken persoon) en een hygiëneattest (afhankelijk van het pand). Dit houdt in dat bij overnames, bij de start van een nieuwe zaak, bij het openen van een tweede zaak en bij ingrijpende verbouwingen opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd.

Hoe aanvragen

De vergunning moet vóór de opening worden aangevraagd en wordt na controle afgeleverd door de dienst lokale economie.

Praktisch

Omgevingsloket

Ondernemen

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 38
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

iedere dag van 8.30 - 12 u.