Gemeente Kortemark

Leegstand in een notendop: reglement rond opmaak en actueel houden van het leegstandsregister

Reglement op de opmaak en het actueel houden van het leegstandsregister

Verantwoordelijke dienst:

 • WoonWinkel West

Telefoon: 051 51 93 53 | Email: info@woonwinkelwest.be

Opname in de leegstandsinventaris

 • Leegstaande woning: een woning die gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden niet wordt bewoond
 • een woning die in gebruik is als opslagruimte na het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning tot functiewijziging = niet leegstaand

 • een woning waar een maatschappelijke zetel van een vennootschap is en op voorwaarde dan minimum 50% van de totale vloeroppervlakte van de woning in gebruik is = niet leegstaand

 • Leegstaand gebouw : een gebouw dat voor meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden - geen rekening houden met de woningen die deel uitmaken van het gebouw -

Niet opnemen in de leegstandsinventaris

 • leegstaand bedrijf: bedrijf vanaf 500 m²
 • tweede verblijf
 • woning die ongeschikt/onbewoonbaar verklaard is
 • woning waarop bedrijfsbelasting van toepassing is (bv. vrije beroepen)
 • woning is nieuwbouw en de stedenbouwkundige vergunning is niet ouder dan 7 jaar

Bezwaren of schrapping

 • bezwaren indienen of schrapping aanvragen bij WoonWinkel West
Reglement op heffing van leegstand van woningen en gebouwen

Verantwoordelijke dienst:

 • financiële dienst
 • hoofdverantwoordelijke: financieel directeur Hans Cromheecke, 051 57 51 16 – fb@kortemark.be

o   medewerker: Melissa Dombrecht - 051 57 51 36 - melissa.dombrecht@kortemark.be

Betalen van heffing:

 • pas nadat de woning of het gebouw 1 jaar is opgenomen in het leegstandsregister

 

 Vrijstellingen: -> voorbeelden

 • de belastingplichtige verblijft in een erkende ouderenvoorziening -> voor maximum 3 jaar
 • de woning of het gebouw is gelegen in een goedgekeurd onteigeningsplan
 • de woning wordt gerenoveerd -> een melding of een niet-vervallen omgevingsvergunning is noodzakelijk -> maximum 3 jaar
 • ….
 • voor de vrijstellingen van heffing doorverwijzen naar de financiële dienst

Bezwaren:

 • voor de bezwaren van heffing doorverwijzen naar de financiële dienst

 

Praktisch

Sociaal Huis - WoonWinkel West

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. afspraak: 051 51 93 53

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

Maandag: 8.30 tot 12 uur
Donderdag: 8.30 tot 12 uur

(In de herfstvakantie gesloten)