Gemeente Kortemark

Attest inkomenstarief inkomensgerelateerde kinderopvang

In heel wat opvang wordt een prijs gevraagd op basis van je inkomen: het inkomenstarief. Het attest inkomenstarief kan je aanvragen via www.kindengezin.be (links bovenaan de pagina "Mijn Kind en Gezin" kiezen). De werkwijze kan je hieronder nalezen.

Meer info

Indien je zelf niet over een computer, internet of een kaartlezer beschikt, dan kan je terecht bij Linsey De Poorter in het Sociaal Huis. U hoeft dan enkel uw identiteitskaart + pin-code of uw token mee te brengen, alsook het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting.

Het attest inkomenstarief aanvragen

Betaal je voor kinderopvang een inkomenstarief (prijs op basis van je inkomen), dan moet je een attest inkomenstarief aanvragen.

Waarom?

  • Je hebt dit attest nodig voor je plaats in de opvang.
  • Je opvang heeft dit attest nodig om haar subsidies te kunnen ontvangen en om facturen te maken.
  • Ook als je jouw inkomen niet wil bekend maken, moet je de aanvraag voor een attest inkomenstarief doen. Je kan in de online module aanduiden dat je jouw inkomen niet bekend wil maken. Je krijgt dan een attest met het maximumtarief.

Wanneer?

Vraag je attest inkomenstarief aan de maand voor je kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Vragen?

Raadpleeg de brochure: brochure inkomenstarief

Vraag hulp aan je opvang.

Bel naar de Kind en Gezin lijn.

Heb je een contactpersoon bij het OCMW, de VDAB, het CAW...., dan kan je hem of haar vragen om je op weg te helpen bij je registratie en de berekening.

Procedure

- Stap 1: Registreer je met je e-ID of federaal token (als dit nog niet is gebeurd) op 'Mijn Kind en Gezin'.

- Stap 2: Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan.

Ga naar 'Mijn Kind en Gezin' op de homepage van Kind en Gezin.

Klik op 'Bereken je inkomenstarief kinderopvang' en vraag je attest aan.

Meld je aan met je e-ID of je federaal token.

Door de registratie worden je gezinssamenstelling en je inkomensgegevens automatisch geregistreerd en wordt je tarief automatisch berekend.

Wanneer je alle stappen hebt doorlopen, ontvang je een attest via e-mail.

Dit attest bezorg je aan jouw kinderopvang.

Praktisch

Kinderopvang

Hospitaalstraat 29

8610 Kortemark

Tel. 051 57 55 74

Openingstijden

Iedere werkdag van 9 tot 12 u.

's Namiddags op afspraak.