Gemeente Kortemark

Muziekschool

Muziek- en Woordopleiding in Kortemark

Muziek is niet weg te denken in een mensenleven. Daarom misschien dat zovelen de kunst van het musiceren willen aanleren. Honderden leerlingen hebben zich in de loop van de voorbije 30 jaar ingeschreven in onze plaatselijke “muziekschool” , een filiaal van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaen Willaert, Roeselare, kortweg STAP. De afdeling Woord is minstens even belangrijk. De kinderen en jongeren leren ongedwongen, met zelfvertrouwen spreken, voordragen en acteren in een verzorgde taal.

Het leerkrachtenteam staat borg voor kwaliteit en begeleiding. Sommige leerlingen vonden hier zelfs de basis voor een latere beroepskeuze.

 

Opleiding Muziek

De opleiding Muziek bestaat uit 4 jaar lagere graad3 jaar middelbare graad en 3 jaar hogere graad. Er is ook een pre-opleiding Muziekinitiatie voor de kinderen van het eerste en tweede jaar basisonderwijs.

 

Muziekinitiatie (vanaf eerste leerjaar)

Voor deze cursus betaal je alleen een administratieve bijdrage. Tijdens de les kunnen de allerkleinsten zich elke week uitleven en de muziekkriebels hun werk laten doen. Wie initiatie volgde kan vanaf het eerste jaar notenleer starten met een instrument.

 

Lagere Graad (vanaf derde leerjaar)

Gedurende 4 schooljaren 2,5 uur Algemene Muzikale Vorming (notenleer) en Samenzang verdeeld over twee lesmomenten per week.. Vanaf het tweede jaar notenleer starten de leerlingen met een instrument (uitzondering: zie Muziekinitiatie). Dat is een extra lesuur.

In Kortemark kunnen de kinderen kiezen uit de volgende instrumenten: piano, koperblaas-instrumenten (trompet, bugel, hoorn, tuba, trombone, enz…), rietinstrumenten (klarinet en saxofoon), dwarsfluit en gitaar.

 

Middelbare & Hogere Graad

Wie slaagt voor het vierde jaar notenleer gaat over naar de Middelbare Graad. De les notenleer vervalt. Algemene Muziekcultuur (AMC) en Samenspel komen in de plaats. Tijdens de lessen AMC bestudeert men de verschillende instrumenten, de muziekstijlen en de samenstelling van een muziekstuk. Tijdens de les samenspel leert men in groep muziek te maken. De Middelbare Graad bestaat dus uit 3 lesuren per week gedurende 3 schooljaren.

In de Hogere Graad ligt de focus volledig op het musiceren met 1 uur instrumentles en 1 uur instrumentaal ensemble (opnieuw 3 schooljaren).

 

Opleiding Woord

Lagere Graad (vanaf derde leerjaar)

De kinderen komen gedurende 4 schooljaren 1 uur per week naar de les Algemene Verbale Vorming.

Middelbare Graad & Hogere Graad

De Middelbare Graad bestaat uit 2 schooljaren met 1 lesuur Dramatische Expressie en 1 lesuur Voordracht. Het laatste jaar wordt dit 1 lesuur Voordracht en 1 lesuur Toneel.

De Hogere Graad bestaat uit 1 lesuur Voordracht + 1 lesuur Toneel + 1 lesuur Repertoriestudie en dit eveneens gedurende 3 schooljaren.

 

Algemene info

De lessen gaan door in de academie van Kortemark ,Torhoutstraat 36, 8610 Kortemark.

Uitgebreide info over inschrijvingstarieven en opleidingen: www.staproeselare.be.

Webpagina van het filiaal Kortemark: www.staproeselare.be/filiaal/kortemark

Nog vragen of inlichtingen? Luc Verlinde  Filiaalverantwoordelijke Kortemark Kaaistraat 9 8610 Kortemark T: 0499 34 87 82 E: kortemark@staproeselare.be

Facebook

 

 

Praktisch