Gemeente Kortemark

Ruimtelijk Structuurplan Kortemark

Het decreet van 18 mei 1999 bepaalt dat het gewest, de Provincie en de gemeenten in Vlaanderen een ruimtelijke structuurplan moeten maken.

Ook Kortemark heeft een Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan opgemaakt. Dit plan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur van onze gemeente.

Er werd verschillende jaren hard gewerkt aan het GRS en het eindresultaat is mede bepaald door overleg op verschillende niveaus. Ook de opmerkingen, adviezen en bezwaren tijdens het openbaar onderzoek waren aanleiding tot aanpassing van het GRS. De gemeenteraad aanvaardde het GRS definitief op 14.09.2009 en het GRS is integraal goedgekeurd door de deputatie in zitting van 14.01.2010.

Een groot deel van de beleidsbeslissingen werden reeds vastgelegd in het Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Ons gemeentelijke ruimtelijke structuurplan is een verdere verfijning en geef een concrete visie weer hoe de gemeente op ruimtelijk vlak op korte en lange termijn zou moeten evolueren. Het is de bedoeling om een samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die zeker hun invloed hebben op het dagdagelijkse leven in onze gemeente.

Het GRS heeft 3 onderdelen:

  • een informatief gedeelte; bundelt allerhande gegevens over de gemeente,
  • een richtinggevend gedeelte; schetst een toekomstvisie over Kortemark,
  • een bindend gedeelte waarin de plannen (RUP's) worden vermeld die het gemeentebestuur, in uitvoering van het GRS, zal realiseren in de komende planperiode.

Praktisch

Omgevingsloket

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 24

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.

Opgelet! Stedenbouwkundig ambtenaar enkel op afspraak