Gemeente Kortemark

Kadasterplan

Een kadasterplan is een verzameling van alle percelen in onze gemeente met aanduiding van de gebouwen die op de percelen staan.

Elk privaat perceel, bebouwd of onbebouwd, heeft een kadastraal nummer. Dit nummer wordt toegekend, in kaart gebracht (kadasterplannen) en verder aangevuld met onder meer de oppervlakte, de eigenaar en het kadastraal inkomen. Onder meer op basis van deze gegevens wordt de belasting op de onroerende voorheffing berekend.

Hoe aanvragen

De kadasterplannen kan je gratis raadplegen:

  • Aan het omgevingslokt van de gemeente
  • online via de CadGISviewer: Elke burger kan online het kadastraal plan van het hele land raadplegen via de CadGISviewer op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën. Je kan zoeken op straatnaam en huisnummer. Je kan er zelf meten hoe groot een perceel is. Je kan een niet-officiële afdruk maken van een gedeelte van het kadasterplan en je kan een officieel uittreksel uit het kadaster opvragen.

Een officieel uittreksel uit het kadaster of kadastrale inlichtingen (zoals eigenaars van gronden), kan je bekomen via:

  • de CadGIsviewer (zie boven)
  • Kadaster - Lange Rei 7 - 8000 Brugge Tel. 050 44 26 33

Praktisch

Omgevingsloket

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 24

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.

Opgelet! Stedenbouwkundig ambtenaar enkel op afspraak