Gemeente Kortemark

Blijf actief wonen vzw

Zowel personen met een beperking als personen die concrete plannen hebben om aanpassingen aan de woningen uit te voeren kunnen bij deze dienst terecht indien ze een degelijk ergotherapeutisch en gratis advies wenst met het doel om levenslang, comfortabel en toegankelijk te wonen.

Er wordt samengewerkt met aannemers die advies en technische oplossingen omzetten in prachtige uitvoeringen.

Vragen voor het plaatsen van een trapleuning tot het zetten van aangepaste en toegankelijke nieuwbouwwoning zijn mogelijk.

Voor meer informatie: www.blijfactiefwonen.be.

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.