Gemeente Kortemark

Samenstelling en werking cultuurraad

De cultuurdienst neemt het secretariaat van de cultuurraad waar.

De cultuurraad is een adviesraad voor alle culturele aangelegenheden binnen de gemeente. Elke culturele of socio-culturele vereniging, werkzaam op grondgebied Kortemark, kan tot deze raad toetreden.
Aanvragen dienen schriftelijk gericht te worden aan het secretariaat (cultuurdienst).

De cultuurraad bestaat uit een algemene vergadering die 2 keer per jaar bijeenkomt en een dagelijks bestuur die maandelijks vergadert.
Een ledenlijst van de algemene vergadering is verkrijgbaar op de cultuurdienst.

Initiatieven van de cultuurraad:

  • Opmaak subsidiereglementen,
  • Cultuur op zondag,
  • Toekenning titels 'cultuurlaureaat' en 'socio-culturele laureaat'.

Praktisch

Cultuur

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

Iedere dag van 9 tot 12 u.